11 de juny de 2024

Acreditació TECNIO 2025-2028: ja està anunciada la nova convocatòria

Acaba de ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució per la qual s’estableixen l’acreditació dels agents de transferència de tecnologia TECNIO per al període 2025-2028. La nova convocatòria per obtenir l’acreditació TECNIO s’obre el 9 de setembre de 2024 i finalitza el 30 de juny de 2028. Actualment, una seixantena de grups i centres de recerca gaudeixen avantatges que aquesta acreditació atorgada per ACCIÓ.

Què defineix un agent TECNIO?

Tal com descriu la nova resolució s’entén com a agent TECNIO al grup o conjunt de grups de recerca del sistema universitari de Catalunya tant públic com privat, dels centres de recerca CERCA, dels centres del CSIC ubicats a Catalunya i d’altres entitats de dret públic ubicades a Catalunya amb capacitats tecnològiques diferencials i experiència en realitzar projectes R+D+I amb empreses.

Als efectes de l’acreditació com a agent TECNIO serà necessari donar compliment als requisits d’elegibilitat i atributs.

Resum de requisits d’elegibilitat

Recerca i Tecnologia:

 1. Personal: Mínim de 6 membres, dels quals 4 han de ser doctors a dedicació completa.
 2. Reconeixement SGR: Almenys el 80% dels membres investigadors han de formar part d’un grup de recerca reconegut SGR per l’AGAUR
 3. Exclusivitat dels Investigadors: Un investigador no pot formar part de dos agents TECNIO simultàniament.
 4. Direcció: L’agent TECNIO ha de tenir un director o directora a temps complet durant tot el període de vigència de l’acreditació.
 5. Capacitat Tecnològica: Acreditar almenys una capacitat tecnològica diferencial amb línies de recerca pròpies i la infraestructura necessària, considerant que el 60% dels membres investigadors del grup SGR ha de formar part de l’agent TECNIO.

Empresarials:

 1. Ingressos amb Participació Empresarial: La mitjana d’ingressos amb participació empresarial dels tres exercicis anteriors ha de ser com a mínim el 25% dels ingressos totals de l’agent TECNIO, amb un mínim de 120.000 euros de mitjana anual.
 2. Sistema de Gestió de Qualitat: Disposar d’un sistema de gestió de la qualitat dels serveis prestats.
Resum d’atributs addicionals

Podran sol·licitar l’acreditació TECNIO els grups de recerca que compleixin, almenys, quatre dels següents atributs:

 • Patents: Sol·licitud d’almenys una patent prioritària o altres drets de propietat industrial o intel·lectual en els darrers 4 anys.
 • Spin-offs: Creació d’almenys una spin-off en els darrers 4 anys.
 • Plataformes: Participació en almenys una plataforma tecnològica.
 • Projectes Internacionals: Participació en almenys un projecte amb empreses en convocatòries europees o internacionals.
 • Comercialització: Disposar d’una planificació de comercialització de les capacitats tecnològiques amb un promotor dedicat.
 • Capacitat de Transferència: Participació en almenys un projecte RDI conjuntament amb empreses catalanes.
 • Doctorats Industrials: Haver estat beneficiari d’un ajut del programa de Doctorats Industrials en els darrers 4 anys.
Uneix-te a TECNIO

El segell TECNIO representa una oportunitat valuosa per a qualsevol grup de recerca que busqui maximitzar el seu impacte i excel·lència en el camp de la innovació i la transferència tecnològica.

Presenta la teva candidatura o renovació a partir del 9 de setembre de 2024 i uneix-te per ser agent clau de l’impuls de la transferència a Catalunya.

Per a més informació

Uneix-te a la sessió informativa en línia el divendres 13 de setembre: Inscripció

Documents de l’acreditació TECNIO 2025-2028 disponibles a la web d’Acció: Accés

 

Notícies relacionades