Què fem?

L’Associació TECNIO aglutina 57 grups universitaris i centres de recerca CERCA i CSIC amb acreditació TECNIO, atorgada per ACCIÓ.

Treballem per impulsar un model d’excel·lència en la transferència de coneixement i innovació cap a les empreses i la societat.

  • Agrupem els millors grups de recerca i fomentem la connexió amb les empreses que volen innovar.

  • Interlocutem amb l’administració per aconseguir les millors condicions pels nostres associats.

  • Treballem pel reconeixement i posicionem TECNIO com una marca de prestigi pel país que genera benefici per a les empreses i la societat.

  • Defensem un model de transferència basat en l’excel·lència i la formació de talent altament qualificat.

  • Donem visibilitat als grups TECNIO com a motor de transferència clau pel país.

Indicadors d’impacte

Els agents TECNIO generen riquesa pel país perquè impulsen la transferència de coneixement i innovació a Catalunya.

Ingressos
50M€
Amb empreses

En projectes (27,5M€) i
contractes amb empreses (22,8M€)

Creiexement +7M€ (+16%)
respecte 2021

Llocs de treball qualificats
79
Doctors transferits
44 transferits a l’empresa catalana
Innovació i Emprenedoria
5
Spin-offs creades
Empreses basades en tecnologia punta creada als grups
Patents
46
IP Explotat

· 21 Patents + 25 IP

· 9 Patents sol·licitades amb empreses + 59 patents prioritàries sol·licitades

· Oferta: 238 tecnologies per llicenciar

*Dades internes associació TECNIO any 2023. Només inclou indicadors grups TECNIO d’Universitats i CSIC

Missió a la societat
Aportem valor afegit als grups universitaris i centres TECNIO impulsant-los per fer visible la transferència d’innovació i coneixement cap a la societat.
Visió
Volem obtenir el reconeixement i la visibilitat per incentivar a les empreses a col·laborar amb grups TECNIO quan hagin d’innovar.

Forma part de l’ecosistema de transferència, guanya visibilitat, projecta el teu talent.

Moltes empreses necessiten innovar. Contacta amb un
agent TECNIO.