Transparència

Estructura organitzativa

 • Alts càrrecs i directius
 • Personal laboral
 • Convocatòries
  • Processos de contractació de personal
   • (24-04-2024) EXP-2024-01 – Project Assistant
    • Publicació oferta: LINK

Economia i finances

 • Pressupostos
 • Comptes anuals
 • Subvencions i ajuts

Contractació

 • Contractació programada
 • Licitacions en tràmit
 • Contractes subscrits
 • Execució dels contractes
 • Criteris interpretatius, acords i directrius
 • Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
 • Oficina de supervisió i Avaluació de la contractació pública
 • Registre públic de Contractes
 • Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
 • Convenis de col.laboració

Forma part de l’ecosistema de transferència, guanya visibilitat, projecta el teu talent.

Moltes empreses necessiten innovar.
Contacta amb un
agent TECNIO.