CTFC

CERCA–CTFC
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Materials avançats
 • TIC
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries culturals i basades en l'experiència
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Indústries del disseny
 • Sistemes industrials
Presentació

El CTFC és un Consorci públic de recerca i transferència tecnològica adscrita a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Treballa per connectar territori-sector-industria/mercats mitjançant cadenes de valor. Contribueix a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible multifuncional del medi natural. El CTFC promou la bioeconomia com a motor de canvi per una societat ambientalment més respectuosa i sostenible. Amb més de 20 anys d’experiència en projectes d’R+D+i a escala nacional i internacional, el CTFC centra la seva activitat en boscos, aigua i gestió forestal; dinàmica del medi natural i biodiversitat; incendis forestals; malalties forestals i altres pertorbacions; productes forestals, bioeconomia i governança. Compta amb més de 150 empreses assessorades, 1 spin off creada (FBS), 1 patent, 1 model d’utilitat, 6 marques registrades i més de 10 iniciatives sectorials impulsades (associacions, clústers, …)

Tecnologies transversals
 • Altres serveis: Mètodes de trampeig d’espores i seqüenciació massiva aplicats al camp de la sanitat forestal i la lluita biològica contra patògens i plagues invasores. Ús de marcadors moleculars per a la identificació de la tòfona negra i avaluació de miceli.
 • TIC
 • Servidors, visors i gestors de contingut de patrimoni natural i cultural, desenvolupament d’Apps, desenvolupament i innovació de softwares i sistemes de suport a la decisió (DSS). Models d’optimització per a la planificació i gestió del territori.
 • Materials avançats
 • Desenvolupament de nous productes de base forestal com el CLT (Cross Laminated Timber) a partir de fusta catalana per a construcció.
 • Biotecnologia
 • Innovació i desenvolupament de nous productes húmics/fertilitzants de base agroforestal a partir de màtèries primeres renovables en substitució de materials d’origen fóssil. Valorització de residus orgànics provinents d’altres sectors industrials.
Àmbits sectorials
 • Eficiència energètica
 • Energies renovables
 • Químicaorgànica
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la”Química, Energia i Recursos”
 • Indústria agroalimentària
 • Sectors primaris
 • Additiusi matèries primeres
 • Gastronomia i restauració
 • Diferents subsectors de l’àmbit de l’ “Alimentació”
 • Enginyeria de procés
 • Maquinària i equips
 • Diferentssubsectors de l’àmbit dels “Sistemes industrials”
 • Mobiliari
 • Universitats, parcs científics i tecnològics, centresde recerca
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les”Indústries de la salut”
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústriesbasades en l’experiència”
Oferta tecnològica

Identifiquem 30 capacitats tecnològiques agrupades en 6 àmbits temàtics de coneixement: tubericultura i micologia (tècniques d’inoculació, tecnificació de la producció de tòfona); tecnificació de la fusta i els seus derivats (modelització del comportament de la fusta al foc, desenvolupament de nous productes CLT –cross laminated timber- a partir de fustes catalanes); desenvolupament de mètodes d’optimització, modelització, simulació i presa de decisions (DSS) per a la planificació, gestió i governança forestal, prevenció d’incendis, millora de la biodiversitat, gestió del recurs aigua i tècniques d’aprofitament dels recursos fusters i no fusters (fusta, biomassa per energia, bolets, plantes aromàtiques i medicinals, pinyons, …); diversificació de rendes agroforestals (tècniques de producció de fusta de qualitat); obtenció de composts i fertilitzants a partir d’adobs orgànics d’origen renovable. Serveis de laboratori en biocombustibles, fusta, tòfones i adobs comercials.

Projectes rellevants
 • WOODTECH: Promoció de la innovació tecnològica en fustes locals i millora de la competitivitat industrial en l’espai SUDOE VALUEPAM: Valorització de plantes aromàtiques i medicinals
 • Millora de les cadenes de valor INCREdible (H2020): Xarxes d’innovació en suro, reïnes i productes comestibles del bosc a la conca mediterrània INFRES: Solucions innovadores en la cadena d’aprofitament de biomassa a la UE SINCERE (H2020): Impuls dels serveis ecosistèmics com innovació social a Europa BIO4ECO: Polítiques bioenergètiques regionals sostenibles SIMRA (H2020): Innovació social en zones rurals per fomentar el desenvolupament territorial Quality_PINEA: Innovació i millora de la competitivitat en la producció i aprofitament del pinyó iForWood: Innovació en la mobilització i la transformació de la fusta pirinenca FLUXPYR: Xarxa de gestió dels fluxos d’aigua, carboni i energia en pastures BIDREX (Interreg EUROPE): Millorant el valor natural a través de polítiques de desenvolupament regional
Equipament rellevant

Finca can Mascaró (seu social) amb edifici de 4 plantes i espai exterior amb prop de 3 ha. Equipament de laboratori (sala de pretractament, càmera de flux laminar, microscopis, calorímetres, etc.). Torres FLUXPYR (infraestructura científica d’excel·lència per avaluar el canvi climàtic en ambients de muntanya i els fluxos d’aigua, carboni i energia). Laboratori de tecnologia de la fusta, ubicat al PCITAL (Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida) on l’INCAFUST (Institut català de la fusta, inclòs al grup CTFC) desenvolupa part de la seva activitat en l’àmbit de la tecnologia i la construcció amb fusta, el desenvolupament i la innovació tecnològica. Xarxes de parcel·les experimentals permanents on es desenvolupen processos de recerca, innovació, transferència i formació especialitzada.