CVC

CERCA–CVC
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Fotònica
 • Manufactura avançada
 • TIC
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries culturals i basades en l'experiència
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Sistemes industrials
Presentació

El CVC és un centre de recerca sense finalitat de lucre i amb estatus legal propi, fundat al 1995 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La nostra missió és dur a terme recerca capdavantera en el camp de la visió per computador aconseguint el més alt impacte internacional,
promovem la transferència de coneixement i tecnologia a la indústria i a la societat, i ens esforcem per preparar i formar investigadors al més alt nivell europeu. El CVC s’ha posicionat com a especialista en el camp de la visió per computador i és considerat com un referent en la creació de coneixement per a la societat.

Tecnologies transversals
 • Altres serveis:Detecció i identificació de persones.
 • TIC
 • Reconeixement visual d’objectes. Anàlisi de documents. Visió industrial. Interpretació d’imatges. Visió embarcada. Realitat augmentada. Indexació i recuperació multimèdia. HCI.
 • Fotònica
 • Processament d’imatges. Anàlisi de textura i color. Percepció visual.
 • Manufactura avançada
 • Visió Industrial. Robòtica Col·laborativa. Sistemes de Pick and Place. Metrologia.
Àmbits sectorials
 • Indústria agroalimentària
 • Indústries de l’envasat i l’embalatge
 • Enginyeria de procés
 • Manufactura avançada
 • Robòtica
 • Productes informàtics, electrònics i òptics
 • Materials i equips elèctrics
 • Diferents subsectors de l’àmbit dels “Sistemes industrials”
 • Automoció i activitats relacionades
 • Telefonia mòbil
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Mobilitat Sostenible”
 • Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca
 • Indústries tecnològiques mèdiques
 • Hospital i clíniques
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries de la salut”
 • Turisme
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries basades en l’experiència”
Oferta tecnològica

El CVC és un centre de recerca sense finalitat de lucre i amb estatus legal propi, fundat al 1995 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La nostra missió és dur a terme recerca capdavantera en el camp de la visió per computador aconseguint el més alt impacte internacional, promovem la transferència de coneixement i tecnologia a la indústria i a la societat, i ens esforcem per preparar i formar investigadors al més alt nivell europeu. El CVC s’ha posicionat com a especialista en el camp de la visió per computador i és considerat com un referent en la creació de coneixement per a la societat.

Projectes rellevants
 • Recerca d’avantguarda en els següents àmbits: Anàlisi d’imatges mèdiques, reconeixement visual d’objectes, anàlisi de documents, interpretació d’imatges, color i textura, visió embarcada, percepció visual, visió industrial, indexació i recuperació multimèdia, interpretació d’imatges de videovigilància, visualització interactiva en 3D i realitat augmentada
 • El centre ofereix serveis de consultoria tècnica altament especialitzada, formació i transferència de persones altament qualificades cap a la indústria i transferència de tecnologia mitjançant la realització de desenvolupaments a mida per a empreses
Equipament rellevant

S’ha transferit coneixement en l’àmbit de la visió per computador en varis sectors com el mèdic i farmacèutic (a empreses internacionals com Given Imaging LTD i Boston Scientific, en els àmbits de la colonoscòpia mínimament invasiva i la cardiologia), el de l’automoció (a SEAT, Volkswagen, Ficosa, mitjançant sistemes ADAS), el sector industrial (a Lear Corp., Berger Group, Continental, B/Braun, mitjançant sistemes avançats d’inspecció industrial), entre d’altres, obtenint en molts dels casos patents conjuntes entre investigadors del centre i de les empreses, així com tesis doctorals i llançament de productes punters a mercat.