ICIQ

CERCA–ICIQ
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
  • Biotecnologia
  • Manufactura avançada
  • Nanotecnologia
Sectors
  • Indústries de la química, energia i recursos
  • Indústries de la salut i ciències de la vida
Presentació

Visió: Creiem que és important que els ciutadans vegin realment els beneficis de la investigació química en termes de salut, energia i sostenibilitat ambiental. També ens comprometem a implicar i animar els joves a seguir una carrera en la investigació química. Amb aquesta finalitat hem dissenyat un programa de divulgació científica adreçat a públics de totes les edats com una manera de situar l’alegria de la química a l’abast de molta més gent i explicar la recerca que estem duent a terme a l’ICIQ.

Tecnologies transversals
  • Nanotecnologia
  • Manufactura avançada
  • Biotecnologia
Àmbits sectorials
  • Indústries de la química, energia i recursos,Indústries de la salut i ciències de la vida
Oferta tecnològica

A l’ICIQ partim d’una premissa: donada la capacitat de la Química per a transformar la matèria, estem segurs que mitjançant la recerca química podem col·laborar en la solució de problemes com la salut, la sostenibilitat i l’energia.

La resposta que donem a aquest plantejament és fer recerca en dos àmbits: la catàlisi, noves metodologies per a millorar els processos químics, i les energies renovables per a substituir les fonts d’energia basades en combustibles fòssils (petroli, carbó i gas natural).

Catàlisi és l’àmbit de recerca per excel·lència de l’ICIQ. Estudiem les reaccions químiques i mirem com les podríem fer i reproduir en condicions amables. És a dir, de forma ràpida, sense utilitzar massa energia i intentant generar el mínim de residus possibles. I això és factible fer-ho trobant el catalitzador adequat per a cada reacció. La recerca en catàlisi també té un impacte en la salut. A l’ICIQ fem recerca en el camp de les energies renovables. Energies netes, reaprofitables i que no s’esgoten. Per exemple, fem recerca en l’ àmbit de la fotovoltaica molecular (cel·les solars orgàniques) o en el camp de la fotosíntesi artificial (obtenció d’hidrogen a través de la descomposició de l’aigua).

Projectes rellevants
Equipament rellevant