IREC

CERCA–IREC
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Manufactura avançada
 • Materials avançats
 • Nanotecnologia
 • TIC
Sectors
 • Sistemes industrials
Presentació

L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), creat el 2008, és el centre d’investigació en energia líder a Catalunya i referent a nivell nacional i europeu en recerca i desenvolupament tecnològic (R+D) dins el sector de l’energia. Les principals àrees d’investigació són els materials avançats per a l’energia i l’eficiència energètica per a sistemes, edificis i comunitats. IREC és un centre CERCA i és centre acreditat TECNIO. La missió d’IREC és contribuir al desenvolupament sostenible de la societat i augmentar la competitivitat de les empreses mitjançant: • innovació i desenvolupament de nous productes tecnològics • recerca a mitjà i llarg termini • desenvolupament científic i de coneixement tecnològic a l’àmbit de l’energia El patronat el formen Administracions (Generalitat de Catalunya, CIEMAT i IDAE), Universitats (URV, UPC, UB) i empreses (Endesa, Enagas, Naturgy)

Tecnologies transversals
 • TIC
 • Nous protocols de control i transferència de dades per xarxes energètiques i sists. de gestió energètica. Aplicacions en energia, sists. industrials i mobilitat sostenible. Integració vehicle elèctric. Ciberseguretat i resiliència xarxes elèctriques.
 • Nanotecnologia
 • Sistemes de generació miniaturitzats. Nanopartícules per millorar les prestacions de diversos dispositius. Aplicacions en energia; sistemes industrials; nanomaterials funcionals.
 • Materials avançats
 • Nous materials, sensors remots i bateries. Aplicacions en generació i emmagatzematge d’energia; sistemes industrials. Energia solar fotovoltaica.
 • Biotecnologia
 • Síntesi de biocombustibles i bioenergia a partir de matèria orgànica i/o reciclatge. Aplicacions en energia i recursos.
 • Manufactura avançada
 • Noves metodologies de producció de materials i sistemes de gestió energèticament més sostenibles. Impressió 3D de ceràmiques. Aplicacions en energia i recursos, optimització energètica de processos i plantes industrials.
Àmbits sectorials
 • Eficiència energètica
 • Cogeneració
 • Domòtica
 • Energies renovables
 • Química orgànica
 • Fusiónuclear
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la”Química, Energia i Recursos”
 • Manufactura avançada
 • Materials i equips elèctrics
 • Automoció i activitats relacionades
 • Electroquímica
 • Energia
 • Electrònica
 • Nanomaterials
 • Internet
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “MobilitatSostenible”
Oferta tecnològica

L’àrea de Materials Avançats i Sistemes per a l’Energia fa recerca en emmagatzematge químic i electroquímic, bateries, nanomaterials funcionals, catàlisi, gas renovable, hidrogen verd, piles de combustible i electrolitzadors, harvesting, termoelèctrics, fotovoltaica en capa prima, la seva integració en edificis i productes, i monitorització de processos. L’àrea d’Eficiència Energètica en Sistemes, Edificis i Comunitats es focalitza en gestió eficient de l’energia, flexibilitat energètica, agregació i nous agents de mercat, integració de renovables, districtes nZEB i PED, xarxes intel·ligents i microxarxes, integració de vehicle elèctric, generació i emmagatzematge distribuït, ciberseguretat, disseny i control d’eòlica i eòlica marina, sostenibilitat i assessorament econòmic (LCA, LCOE).

Projectes rellevants
 • XRE4S: Xarxa de R+D+i Energy for Society, per potenciar la transferència de tecnologia en l’àmbit de l’energia
 • H2020: Tech4Win – Finestres fotovoltaiques; COREWIND-Millora de la tecnologia eòlica flotant; HARVESTORE-“µ-harvesters” per a dispositius portàtils; TRI-HP – Sistemes de trigeneració: bombes de calor amb refrigerants naturals i múltiples fonts renovables; Solar-Win – Finestres transparents amb fotovoltaica integrada; COBRA – Bateries sense cobalt per aplicacions en automoció; CUSTOM-ART – Fotovoltaica en capa prima per aplicacions arquitectòniques i mobiliari urbà; LIGHTNESS – Comunitats energètiques; ARBEL/ALBATROSS/HELIOS – Bateries vehicle elèctric i segona vida; HYBRIS – Hibridació de bateries; EPISTORE – Piles de combustible en capa prima reversibles
 • IEA HEV TCP Task 43: Integració vehicle-xarxa
Equipament rellevant

Les Unitats de Recerca Aplicada disposen de laboratoris i instrumentació moderna i avançada per la síntesi i caracterització de nous materials per l’energia fotovoltaica, bateries, catalitzadors i nanopartícules, sensors, piles de combustible i electrolitzadors. Destaca una impressora 3D industrial de ceràmiques i un laboratori de Dispositius Fotovoltaics de Capa Prima. Les Unitats de Desenvolupament de Tecnologia disposen d’un laboratori de microxarxes i xarxes intel·ligents (Smart Energy Lab), un laboratori de generació d’energia eòlica (Wind Lab), i un laboratori semivirtual d’integració energètica (SEILAB). Aquestes plataformes permeten fer una validació extensiva de tecnologies i integració de sistemes energètics en entorns semi-virtuals i emulats previ a certificació o comercialització.