IRTA

CERCA–IRTA
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Fotònica
 • Manufactura avançada
 • Materials avançats
 • TIC
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Sistemes industrials
Presentació

L’IRTA és un institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, regulat per la Llei 04/2009 de 15 d’abril, del Parlament de Catalunya, que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. La finalitat de l’IRTA és contribuir a la modernització, a la millora i l’impuls de la competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directa o indirectament relacionats amb el proveïment d’aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, i, en general, a la millora del benestar i la salut de la població. Els seus objectius generals són els d’impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l’àmbit agroalimentari, facilitar la transferència dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis tot cercant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector.

Tecnologies transversals
 • TIC
 • Anàlisis de dades per desenvolupament de PLC de control adequats, per l’obtenció d’algoritmes amb variables de procés, per identificar informació clau de punts de processos alimentaris.
 • Materials avançats
 • Identificació i validació de materials per a l’envasament de tot tipus de matrius alimentàries cercant la funcionalitat, la seguretat alimentària, l’eficiència i la sostenibilitat.
 • Fotònica
 • Millora de sensors òptics amb la selecció de materials que augmentin la sensibilitat del senyal i conseqüentment la precisió dels estimadors, configuració dels sistemes de mesura per ser adaptats a maquinària industrial d’alt volum de producció.
 • Biotecnologia
 • Capacitat per obtenir o generar ingredients, modificar formulacions i validar-los per desenvolupar aliments funcionals, aliments saludables, aliments sostenibles sota condicions d’escalatge industrial.
 • Manufactura avançada
 • Augment del rendiment productiu i per tant disminució de les pèrdues de primeres matèries i productes finals alimentaris d’alt valor nutritiu, disminució de les necessitats energètiques al reduir el reciclatge de productes intermedis defectuosos.
Àmbits sectorials
 • Indústria agroalimentària
 • Sectors primaris
 • Distribució
 • Indústries de l’envasat i l’embalatge
 • Maquinària per a l’alimentació
 • Additius i matèriesprimeres
 • Gastronomia i restauració
 • Diferentssubsectors de l’àmbit de l’ “Alimentació”
 • Enginyeria de procés
 • Manufactura avançada
 • Maquinària i equips
 • Robòtica
 • Diferents subsectorsde l’àmbit dels “Sistemes industrials”
 • Universitats, parcs científics i tecnològics, centresde recerca
Oferta tecnològica

||Nous conceptes en productes i processos.##Tecnologies i Processos de Conservació (Pasteurització/Esterilització, Altes Pressions, Radiofreqüències, Microones), d’Assecat i Maduració, d’Envasament.##Tecnologies de Sensors i Imatge: Sensors òptics (FT-NIR, V/Visible spectroscopy, Sonda termogràfica, Visió artificial), Sensor foto-acústic (sonda per mesurar volàtils), Sensor dielèctric (RFQ scan), Sensor dielèctric-coaxial (per líquids). Equip de tomografia computeritzada (TC) per imatges internes del producte sense alterar-lo.##Seguretat Alimentària. L’excel·lència en seguretat alimentària és clau per complir amb els requeriments sanitaris de mercats exigents i competitius nacionals i internacionals. Estudis de vida útil comercial i segura, control de qualitat, autenticitat i adulteracions, validació de processos i mesures preventives, APPCC, higiene, neteja i desinfecció, desenvolupament de cultius bacterians, etiquetatge (informació al consumidor)

Projectes rellevants
 • IRTA té una activitat continuada en projectes de recerca i d’innovació a nivell nacional i internacional, tant en projectes col·laboratius amb altres centres de recerca, com en projectes particulars i a mida dels objectius de les empreses
 • Un equip d’experts coordina, desenvolupa i executa la preparació i justificació d’aquests projectes d’acord amb les bases reguladores de les corresponents convocatòries en l’àmbit regional i comunitari (RIS3CAT, ACCIÓ, TECNIO, DAAM, etc
 • ), nacional (CIEN, RETOS, CDTI, etc
 • ) i internacional (H2020, ERANET, EUROSTARS, INTERREG, LIFE, PRIMA, ERASMUS+, EUROPEAID, etc
 • )
Equipament rellevant

L’Àrea d’Indústries Agroalimentàries d’IRTA, acreditada per TECNIO, té el seu centre operatiu a Monells (Girona) i disposa de granges experimentals de porcí i vaquí de llet, escorxador experimental i plantes pilot per l’elaboració de tot tipus de productes carnis i lactis, equipades amb les més modernes tecnologies de processat i anàlisi: altes pressions hidrostàtiques, processos tèrmics: pasteurització i esterilització, microones, radiofreqüències, assecadors, atomitzador, raigs X, tomografia computeritzada, infrarroig proper, laboratori homologat Risc Biològic 2 (patògens), etc. El tret diferenciador és la disponibilitat tant d’equipament pilot (assaigs de concepte i preliminars) com industrials (assaigs d’escalatge i de mercat).