MCS

CSIC–MCS
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Fotònica
 • Manufactura avançada
 • Materials avançats
 • Nanotecnologia
Sectors
 • Indústries de la química, energia i recursos
Presentació

El grup MCS, que pertany a I’IQAC-CSIC, duu a terme recerca química per obtenir noves aproximacions terapèutiques, combinant la millora i optimització de compostos amb el desenvolupament de noves tecnologies que permetin definir innovacions disruptives que puguin ser transferides a l’empresa. Els principals temes de recerca inclouen la fotofarmacologia, la immunoteràpia i mètodes químics per al marcatge de proteïnes natives. D’altra banda, posa l’experiència sintètica i analítica dels membres del grup a disposició de tercers mitjançant la provisió de serveis o l’execució de projectes de col·laboració, per donar suport químic, sintètic i analític a les activitats d’R+D+i de la indústria, la universitat i les organitzacions públiques, amb l’objectiu d’omplir el buit entre la síntesi personalitzada realitzada per les empreses i els grups d’investigació que realitzen síntesi en l’acadèmia.

Tecnologies transversals
 • Nanotecnologia
 • Interacció proteïna-nanopartícula.
 • Materials avançats
 • Enginyeria de proteïnes Fotònica Fotofarmacologia; alliberament de fàrmacs amb llum; catalitzadors de reaccions químiques activats amb llum.
 • Biotecnologia
 • Assaigs biològics; processos industrials de química fina; control lumínic de proteïnes; síntesi química de fàrmacs; fotofarmacologia; química biològica; vacunes i adjuvants; diagnòstic clínic i molecular.
 • Manufactura avançada
 • Optimització energètica de processos industrials de síntesi; processos industrials de síntesi; síntesi de fàrmacs.
Àmbits sectorials
 • Química orgànica
 • Química
 • Química fina
 • Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca
Oferta tecnològica

Proporcionem a empreses i organismes de recerca serveis sintètics i analítics destinats a donar suport a projectes de recerca en química, biologia, biomedicina i desenvolupament de fàrmacs. El nostre personal qualificat treballa en laboratoris dotats amb equips d’última generació per proporcionar als nostres clients un servei d’alta qualitat a preus competitius. Els nostres serveis principals inclouen:

 • Síntesi personalitzada
 • Desenvolupament i optimització de processos industrials
 • Projectes i consultoria en química mèdica
 • Suport analític a la síntesi orgànica i desenvolupament de mètodes analítics Els projectes s’executen sota total confidencialitat i d’acord amb els requisits del sistema de gestió de qualitat.
Projectes rellevants
 • Fotofarmacologia Es basa en el control de fàrmacs fotocommutables mitjançant la llum, que produeix un canvi de conformació que permet activar/desactivar l’activitat biològica localment en temps real, imitant la resposta fisiològica dels receptors endògens in vivo
 • Igualment, es disposa de molècules fotoactivables per a l’alliberament controlat de fàrmacs, que permet la dosificació i localització precisa del fàrmac
 • Immunoteràpia S’han obtingut molècules activadores de cèl·lules NKT que indueixen una potent resposta immunitària, amb potencial aplicació en càncer, malalties autoimmunes, infeccions i com adjuvants de vacunes
 • Marcatge de proteïnes S’ha estudiat un mètode general, selectiu i versàtil de marcatge covalent de proteïnes que no requereix la seva modificació genètica
 • Recerca industrial S’estudien processos industrials de síntesi de fàrmacs i recerca pre-clinica, conjuntament amb empreses del sector farmacèutic
Equipament rellevant

Es disposa d’aparells específics per treballar tant en síntesi en paral·lel com en síntesi de processos, incloent un reactor químic de microones. També es té accés a equips i instruments generals de l’Institut que són d’ús compartit com ara els equips de RMN de 400MHz i de 500MHz. També es disposa d’instrumental analític, com ara equips d’HPLC preparatiu analític equipats amb diferents detectors, així com un UHPLC-PDA-MS amb un detector de masses Ion Trap que complementa i millora les prestacions dels altres equips per obtenir informació estructural de gran diversitat de compostos. Alguns d’aquests equips no són gens convencionals, cosa que dona al grup una versatilitat analítica molt important que eixampla la tipologia de projectes. D’altra banda es disposa d’un laboratori fosc amb instrumental òptic i d’un lector de microplaques per dur a terme la recerca en fotofarmacologia sota condicions controlades d’il.luminació.