NANOMOL

CSIC–NANOMOL
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Materials avançats
 • Nanotecnologia
Sectors
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Sistemes industrials
Presentació

NANOMOL és un grup de recerca de l’ICMAB-CSIC i del CIBER-BBN que contribueix a l’avanç del coneixement en el camp de la nanociència molecular i materials orgànics funcionals. Les nostres principals línies de recerca són el magnetisme i l’electrònica molecular, l’electrònica orgànica de baix cost, els fluids supercrítics, la nanomedicina i els biomaterials. La investigació multidisciplinària que NANOMOL porta a terme té com a objectiu l’auto-acoblament, nanoestructuració i processament de molècules funcionals (bio- i electro-actives) en forma de cristalls, partícules, vesícules, i monocapes estructurades sobre diversos substrats mostrant unes propietats no convencionals tant químiques com físiques com biològiques.

Tecnologies transversals
 • Nanotecnologia
 • Materials nanoparticulats com a formes d’administració eficient d’actius.
 • Materials avançats
 • Dispositius mèdics en base a pel·lícules polimèriques amb aplicació com a sensors de monitorització.
 • Biotecnologia
 • Micro i nanoestructuració i caracterització de principis actius o molècules d’origen biològic.
Àmbits sectorials
 • Química orgànica
 • Enginyeria de procés
 • Química
 • Productes informàtics, electrònics i òptics
 • Electrònica
 • Nanomaterials
 • Preparats farmacèutics
 • Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca
 • Indústries tecnològiques mèdiques
Oferta tecnològica

A NANOMOL es busca de forma proactiva transferir coneixement a:||a) Companyies farmacèutiques que vulguin millorar l’eficàcia clínica i la selectivitat de les seves molècules actives a través de la nanomedicina;##b) Empreses de dispositius mèdics o electrònics que desitgin introduir materials avançats amb alt rendiment per monitoritzar canvis de pressió, deformació o de temperatura. També es dóna suport a empreses del sector químic en general i del sector cosmètic que requereixin generar o caracteritzar formulacions en pols, dispersió o emulsió. NANOMOL és un centre expert en el camp de la preparació i caracterització de materials particulats (partícules de principis actius, nanocàpsules, vesícules, liposomes, conjugats actiu-polímer) i superfícies nanoestructurades.

Projectes rellevants
 • Les noves tecnologies per a la preparació de materials micro i nanoparticulats en una sola etapa de procés desenvolupades per NANOMOL: 1) Es basen en l’ús de fluids comprimits/supercrítics, dissolvents verds postulats com a dissolvents alternatius en molts processos productius; 2) Permeten produir de forma eficient, reproduïble i escalable materials d’alt valor afegit en forma de pols, dispersió o emulsió, amb propietats avantatjoses en termes d’administració i aplicació
Equipament rellevant

Equips de processament amb fluids supercrítics, equips de caracterització de materials particulats i superfícies. Evaporador de materials orgànics en alt buit integrat en una atmosfera inert. Equip per dipòsit de materials orgànics a partir de solucions per obtenir capes fines policristal·lines, a partir d’un mètode escalable. Equip per determinar propietats electromecàniques de capes fines. Equips per a la caracterització electrònica de semiconductors. Possibilitat de mesurar dispositius electrònics en atmosfera inert o en temperatura controlada. Equip per a la caracterització electroquímica (voltametria i mòdul d’impedancia).