CERTA

UAB–CERTA
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Fotònica
 • Manufactura avançada
 • Nanotecnologia
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Sistemes industrials
Presentació

El CERTA-UAB és grup d’investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que des de l’any 1993 ens especialitzem en la innovació i transferència de coneixement en l’àrea de l’agroalimentació, i més específicament en la Tecnologia dels Aliments. Les línies de recerca del CERTA-UAB es configuren al voltant d’àrees d’especialització en tres àmbits: Seguretat Alimentària, Processament i Control d’Aliments, i Qualitat i Innovació Alimentària. Al CERTA-UAB vinculem els serveis d’assessorament, estudis de laboratori, tests en Planta Pilot i Validació final de nous productes o processos, que ens permeten desenvolupar solucions per les empreses que van des de la idea o concepte, fins el producte final.

Tecnologies transversals
 • Nanotecnologia
 • Emulsions i encapsulació sub-micrònica de ingredients bioactius amb UHPH i avaluació de la seva estabilitat.
 • Fotònica
 • Sensor de dispersió NIR i fluorescent.
 • Biotecnologia
 • Seguretat alimentària. Aliments funcionals (probiòtics i prebiòtics).
 • Manufactura avançada
 • Homogeneïtzació a molt alta pressió (UHPH). Alta pressió hidrostàtica.
Àmbits sectorials
 • Indústria agroalimentària
 • Maquinària per a l’alimentació
 • Additius i matèries primeres
 • Gastronomia i restauració
 • Diferents subsectors de l’àmbit de l’ “Alimentació”
 • Enginyeria de procés
 • Manufactura avançada
 • Maquinària i equips
 • Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries de la salut”
Oferta tecnològica

Les ofertes tecnològiques específiques del CERTA són:

 • Assessoria, planificació, disseny i realització d’estudis amb microorganismes patògens, marcadors o d’alteració (challenge test i validació de processos).
 • Desenvolupament de sensors òptics pel control de processos (carn, llet, formatge, etc.)
 • Valorització de sots-productes com a ingredients bioactius.
 • Desenvolupament i assessoria de productes de panificació.
 • Determinació de l’activitat coagulant de qualls.
 • Desenvolupament de formatges baixos en greix mitjançant l’ús d’ingredients i noves tecnologies.
 • Tractaments d’esterilització mitjançant tractaments d’esterilització convencional i UHT, així com envasats asèptics.
 • Tractament per Ultra Alta Pressió Homogeneïtzació (UHPH) per a la higenització (augment vida útil) i millora d’estabilitats físico-química dels aliments.
 • Tractament per altes pressions hidrostàtiques (HPH) per augmentar la vida útil i modificació de les característiques tecno-funcionals dels aliments
Projectes rellevants
 • Els projectes més interessants que hem desenvolupat en els últims anys tenen relació amb la transferència, internacionalització, i les activitats de cooperació al desenvolupament en països emergents
 • Així, es va a poder obrir una delegació del nostre centre a Uruguai i un altre a Angola
 • El nostre centre va a participar activament de la Comunitat RIS3CAT INNOÀPAT, on vam col·laborar en tres projectes, i es va aconseguir que empreses catalanes puguin acostar-se a tecnologies molt avançades
Equipament rellevant

Les tecnologies diferencials del CERTA són:

 • Homogeneïtzació a ultra alta pressió (UHPH), (pioners a nivell mundial).
 • Llum ultraviolada C (UV-C), per a inactivació microbiana (pasteuritzador únic a l’estat espanyol).
 • Sensors: òptics de reflectancia difusa NIR o fluorescència pel control de processos (líders europeus en aquesta tecnologia).
 • Alta pressió isostàtica (HHP).
 • Tractaments tèrmics: d’esterilització UHT (directe i indirecte) i envasaments asèptics en Tetra Brik. Utilització d’envasos Tetra Recart ® per a esterilització convencional d’aliments envasats.
 • Tecnologies pel desenvolupament de productes de panificació i de liquats vegetals.