GTS

UAB–GTS
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Nanotecnologia
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Sistemes industrials
Presentació

GTS és un centre de referència en la recerca bàsica i aplicada en relació al camp de la biomedicina (higiene dental i predicció de la litiasis urològica), al camp del medi ambient (separació i/o a l’especiació de potencials contaminants), al camp de l’agroalimentació (desenvolupament de nous aliments funcionals basats en l’especiació química) i al camp de la instrumentació analítica associat al desenvolupament de noves hibridacions instrumentals. GTS evoluciona cap a una recerca, dintre dels seus sectors d’expertesa, basada en l’aprenentatge mutu entre l’empresa i les sinergies de TECNIO, l’aportació d’assessoria en R+D+i la gestió i finançament de projectes (sovint claus en mà), mitjançant persones referents al sector, proporcionant avantatges competitius i disminuint el risc en matèria d‘inversió en R+D+i.

Tecnologies transversals
 • Altres serveis: Predicció del risc litògen. Producció de materials i serveis de caracterització per la higiene dental. Desenvolupament de nous aliments funcionals bassats en l’especiació química.
 • Nanotecnologia
 • Bioabsorvents, membranes, nanopartícules, nanofilms, MOFs.
 • Biotecnologia
 • Formulació, desenvolupament i caracterització de biomaterials i fàrmacs.
Àmbits sectorials
 • Indústria agroalimentària
 • Additius i matèries primeres
 • Diferents subsectors de l’àmbit de l’ “Alimentació”
 • Química
 • Nanomaterials
 • Química fina
 • Preparats farmacèutics
 • Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca
 • Hospital i clíniques
Oferta tecnològica

Tractament d’efluents i sòls contaminats, control, caracterització i monitorització seguint metodologies EPA (Tecnologies Químiques i Medi Ambient).
Desenvolupament i caracterització de biomaterials, fàrmacs i productes alimentaris (Biotecnologia i Ciències de la Salut). Fabricació de productes per a la remineralització i blanquejament dental i acceleració de el temps d’enduriment dels ciments dentals. (Biotecnologia i Ciències de la Salut). Determinació de el risc litogen en humans / animals per al desenvolupament de tractaments preventius eficaços. (Biotecnologia i Ciències de la Salut). Propietari de diferents patents derivades de la investigació realitzada.

Projectes rellevants
 • Preparació de suports per el tractament d’aigües basats en nanotecnologia (RAWMINA-H2020; ASFREE-2019PROD00030)
 • Eliminació i recuperació de contaminants farmacèutics persistents de les aigües residuals mitjançant un procés selectiu sense reactius (RECOPHARMA, H2020, GA778266) Suport a la transferència tecnològica i comercialització dels resultats de la investigació WEF-NEXUS (NEX_LABS-ENI-CBC_MED_BA2
 • 10124; PHEMACPRIMA2019_GA01941) Traçabilitat a la indústria vitivinícola mitjançant etiquetatge integrat de tipicitat, efecte de protecció de la salut i atributs organolèptics (TRACEWINDU_H2020, GA101007979) Alfals biofortificada per a productes lactis enriquits amb seleni (SE4ALL, H2020, GA101007630)
 • Desenvolupament i innovació amb empreses (convenis col·laboració)
 • Formació “in company” a mida, per a empreses amb possibilitats de gaudir de les instal·lacions i equipament del centre GTS (FP-XRF, ICP-MS)
Equipament rellevant

Espectrometria de Masses amb Plasma d’Acoblament Inductiu (ICP-MS) Camp de Flux Asimètric – Fraccionament de Flux (AF4) Espectròmetre de Fluorescència de Raigs X portàtil (FP-XRF) Cromatografia líquida-espectrometria de masses (LC-MS) Cromatografia de Gasos-Espectrometria de masses (GC-MS) Electroforesi capil·lar (CZE) Microones analític (MW).