SNIBA

UAB–SNIBA
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • TIC
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
Presentació

El Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNIBA) del Departament de Ciència Animal i dels Aliments és un centre de la UAB que promou i lidera la investigació en el sector agroramader. L’objectiu del nostre centre és fomentar la transferència de coneixement mitjançant el desenvolupament de projectes RDi sobre nutrició, maneig i benestar en animals monogàstrics i remugants. L’SNIBA ofereix els seus serveis de suport a la recerca tant a empreses privades i institucions públiques, com a professionals de diferents àmbits del sector agroalimentari. Els serveis oferts inclouen fonamentalment la gestió i el desenvolupament de projectes de RDi, estudis experimentals, tècniques analítiques, assessorament i activitats formatives.

Tecnologies transversals
 • TIC
 • Desenvolupament i validació d’equips i models matemàtics per millorar i predir la productivitat i la rendibilitat de les explotacions.
 • Biotecnologia
 • Avaluació nutricional, eficiència productiva i la salut intestinal, qualitat i seguretat alimentària, benestar comportament animal, interacció nutrició-mediambient.
Àmbits sectorials
 • Indústria agroalimentària
 • Sectors primaris
 • Additius i matèries primeres
 • Diferents subsectors de l’àmbit de l’ “Alimentació”
 • Preparats farmacèutics
 • Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca
Oferta tecnològica

PROJECTES RDI: Avaluació de diferents sistemes d’alimentació, gestió i producció per optimitzar l’eficiència productiva i salut gastrointestinal de remugants i monogàstrics; Estudi de l’impacte nutricional, la qualitat i seguretat alimentària; Avaluació del benestar i comportament en animals de producció (porcí, vaquí i aviram) i de companyia; Estudi de l’impacte de la nutrició i el maneig de la producció animal sobre el medi ambient. SERVEIS: Anàlisi de matèries primeres i pinsos acabats; Tècniques de digestió i fermentació en mostres de pinso i mostres biològiques; Tècniques de digestió i fermentació ruminal mitjançant diferents sistemes de fermentació in vitro, cultius continus, Tilley&Terry, Daisy o la tècnica in situ.

Projectes rellevants
 • Practice-led innovation supported by science and market-driven actors in the laying hen and other livestock sectors (H2020)
 • Coordinated European Welfare Network (DGSANCO)
 • Innovative and practical management approaches to reduce nitrogen excretion by ruminants (FP7)
 • Integration of animal welfare in the food quality chain: from public concern to improve welfare and transparent quality (FP6)
 • Ingredients aromàtics funcionals per alimentació porcina (CDTI)
 • Avaluació del potencial de diferents subproductes en alimentació líquida per porcs d’engreix (CDTI)
 • Incorporació de noves fonts de greixoses i emulsionants a les dietes de pollastres (MAGRAMA)
 • Disseny i valorització d’adobs i terres orgàniques procedents de dejeccions ramaderes (INNPACTO)
 • Estudi de l’eficàcia d’ingredients alimentaris en la prevenció d’infeccions bacterianes en un model de garrí (INNPRONTA)
 • Investigació industrial i desenvolupament experimental d’aliments intel
 • ligents (CIEN)
Equipament rellevant

Granges experimentals de la UAB, col·laboracions amb granges comercials, laboratoris químic, biotecnològic i de fermentació in vitro.