CEMIC

UB–CEMIC
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Fotònica
 • Manufactura avançada
 • Materials avançats
 • Nanotecnologia
 • TIC
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Sistemes industrials
Presentació

El CEMIC és un Centre de Recerca i Transferència de tecnologia en Enginyeria Electrònica i Tecnologies de la Informació. El CEMIC focalitza la seva activitat en el desenvolupament de Projectes Europeus i Nacionals, és proactiu en la promoció i fidelització dels socis industrials en projectes d’R+D+i, desenvolupa polítiques actives de protecció de la propietat intel·lectual, i disposa d’una organització flexible i multidisciplinària. Està format per 51 persones de 4 grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya (MIND 2017SGR776, SIC 2017SGR624, SIC-BIO 2017SGR1079 i ISP 2017SGR1721)

Tecnologies transversals
 • Altres serveis: Altres serveis: Sistemes per instrumentació espacial.
 • TIC
 • VLSI CMOS. BiCMOS. FPGAs. Microsistemes i sistemes electrònics. Sensors. Actuadors. Robots. RF.
 • Nanotecnologia
 • Mesura de posició i control de desplaçaments nanomètrics. FIB. SEM-TEM-HREM. Caracterització.
 • Materials avançats
 • Òxids metàl·lics. Semiconductors. Tintes ecològiques per inkjet de semiconductors. Caracterització.
 • Fotònica
 • Disseny de càmeres d’alta velocitat. SPADs. Detecció molecular per fluorescència i autofluorescència.
 • Manufactura avançada
 • Electrònica flexible i transparent. Injecció de tinta (inkjet) per a dispositius electrònics.
Àmbits sectorials
 • Eficiència energètica
 • Domòtica
 • Energies renovables
 • Distribució
 • Indústries de l’envasat i l’embalatge
 • Maquinària per a l’alimentació
 • Enginyeria de procés
 • Maquinària i equips
 • Robòtica
 • Productes informàtics, electrònics i òptics
 • Materials i equips elèctrics
 • Automoció i activitats relacionades
 • Energia
 • Electrònica
 • Nanomaterials
 • Indústries tecnològiques mèdiques
Oferta tecnològica

El CEMIC cobreix tot el rang de l’enginyeria electrònica i biomèdica i les tecnologies de la comunicació i la informació, tot combinant l’estudi de nous materials, tecnologies, estructures, dispositius i algoritmes per obtenir nous subsistemes amb més funcionalitats incorporades. Estructura les seves capacitats tecnològiques en l’àmbit de:

 • Modelització de components passius i blocs funcionals per aplicacions electròniques, RF i RFID
 • Desenvolupament de sensors i biosensors
 • Desenvolupament de biotecnologia, sistemes bio-electrònics , sensors in-vivo
 • Disseny de sistemes i circuits d’instrumentació i microsistemes basats en la integració de sensors i actuadors electrònics i/o optoelectrònics amb circuits de control i processat del senyal
 • Disseny d’ASICS
 • Sistemes de sensat intel·ligent, DSS, AI, AuI
 • Caracterització de materials i dispositius avançats
 • Sistemes de comunicacions, xarxes de sensors, IOT
 • Desenvolupament de firmware i software per aplicacions específi
Projectes rellevants
 • Sensor electroquímic d’ADN (Genómica SAU);
 • Miniaturització del controlador d’una capsula de detecció endoscòpica (Ovesco Endoscopy AG); Nanosensors integrats sobre microtecnologia ceràmica monolítica (FAE SA);
 • Investigació sobre l’obtenció de nanoplaquetes d’òxid de grafè a partir de nanofibres de carboni (Grupo Antolín-Ingeniería SA);
 • Anàlisi de la Integració d’un Sensor Radar Doppler en el seient d’un vehicle (Fico Mirrors SA);
 • Concepció, fabricació i test d’antenes LTCC implantables per a aplicació en biotelemetria (FAE SA);
 • Detecció i identificació de gasos tòxics (Sensotran SL)
Equipament rellevant

Laboratori de microprocessadors, disseny i test de circuits, instrumentació, control i potència, òptica, EMC, Laboratori de Sistemes integrats i desenvolupament de prototips, Laboratori de fotònica, Laboratori d’inkjet i sensors de gasos, Laboratori de foto i electroluminiscència.