CPT

UB–CPT
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Fotònica
 • Manufactura avançada
 • Materials avançats
 • Nanotecnologia
 • TIC
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries culturals i basades en l'experiència
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Indústries del disseny
 • Sistemes industrials
Presentació

El Centre de Projecció Tèrmica és un centre de recerca de la Universitat de Barcelona amb més de 25 anys d’experiència en el camp de l’enginyeria de superfícies. El seu objectiu principal es aportar solucions en l’àmbit de l’enginyeria de materials en nous processos i productes. El CPT va ser creat l’any 1994 amb la clara vocació d’agent tecnològic actiu al servei de les empreses i actualment és un centre de referència en enginyeria de superfícies tant a nivell nacional com internacional. La seva activitat principal és el desenvolupament de projectes de recerca i innovació tecnològica en l’àmbit de l´enginyeria de superfícies mitjançant les tecnologies més avançades de projecció tèrmica. El CPT compte amb un equip humà de 25 persones, 3 centres d’activitat i les millors tecnologies del camp de la projecció tèrmica. Algunes dades rellevants del CPT: més de 1000 contractes amb empreses, 65 tesis doctorals generades, 35 patents publicades i 400 publicacions en revistes internacionals.

Tecnologies transversals
 • Altres serveis: Equipament per anàlisi de corrosió, desgast, fricció i erosió. Distribució partícula.
 • TIC
 • Apantallament d’antenes i sistemes transmissors.
 • Nanotecnologia
 • Projecció freda per materials nanoestructurats, ceràmics, polimèrics, metalls i aliatges, vidres metàl·lics. Pólvores criomulturades i noves formulacions.
 • Materials avançats
 • Projecció tèrmica (Arc, Plasma, HVOF). Projecció freda, alta i baixa pressió. Caracterització. Nous materials i recobriments intel·ligents.
 • Fotònica
 • Sensors de radiació.
 • Biotecnologia Recobriments biocompatibles. Projecció freda. Caracterització.
 • Biotecnologia
 • Recobriments biocompatibles. Projecció freda. Caracterització.
 • Manufactura avançada
 • Projecció freda. Projecció tèrmica. Robòtica.
Àmbits sectorials
 • Eficiència energètica
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Química, Energia i Recursos”
 • Maquinària per a l’alimentació
 • Manufactura avançada
 • Maquinària i equips
 • Diferents subsectors de l’àmbit dels “Sistemes industrials”
 • Electrònica
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries del disseny”
 • Indústries tecnològiques mèdiques
 • Hospital i clíniques
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries de la salut”
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries basades en l’experiència”
Oferta tecnològica

Gestió de projectes de recerca, desenvolupament i innovació amb empreses i projectes de finançament públics nacionals i internacionals. Consultoria, assessorament i auditoria: solucions per als problemes de superfícies en processos i productes; Projectes d´innovació industrial i projectes de recerca i desenvolupament en l’àmbit de l’enginyera de superfícies; Assessorament i transferència de tecnologia i desenvolupament de patents. El CPT també fa una recerca activa encarant necessitats dels sectors como automoció, energia, marítim, biomèdic, petroquímic, enginyeria civil i aeroespaial, entre d’altres, que representen el mercat objectiu dels resultats generats de la nostra recerca.

Projectes rellevants
 • Desenvolupament de recobriments, transferència industrial, formació in company i integració de les tecnologies de projecció tèrmica en la línia de producció
 • Àmplia experiència en projectes europeus, treballant activament des del 4th Framework Programme fins l’actual Horizon2020
 • Projectes importants per la seva temàtica actualment en curs de realització : 7º programa mark, HYDROBOND: New cost/effective super-hydrophobic coatings with enhanced bond strength and wear resistance for application in large wind turbine blades (2013-2017); HORIZON 2020 , RIBLET4WIND: “Riblet-Surfaces for Improvement of Efficiency of Wind Turbines” (Riblet4Wind)” (2015- 2017) i PROCETS, -” PROtective composite Coatings via Electrodeposition and Thermal Spraying” (2016 – 2019)
Equipament rellevant

CENTRE DE TECNOLOGIES DE PROJECCIÓ TÈRMICA, A NIVELL INDUSTRIAL: Plasma (APS), Arc(AS), Flama (FS), High Velocity Oxy Fuel (HVOF).
Noves Tecnologies: Projecció Freda (Cold Gas Spray). On-line monitoring: Oseir Spray-Watch. Laboratori complert de caracterització de materials per microscòpia (MO, SEM, TEM, AFM, XPS). Laboratoris de caracterització de propietats tribològiques, propietats mecàniques i propietats tèrmiques.