DIOPMA

UB–DIOPMA
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Manufactura avançada
 • Materials avançats
 • Nanotecnologia
Sectors
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Sistemes industrials
Presentació

El Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials, DIOPMA, és un centre de recerca científica de la Universitat de Barcelona, format al Departament de Ciència dels Materials i Química Física. El centre DIOPMA està format per un grup de Doctors, Llicenciats i Enginyers. DIOPMA és un grup consolidat per la Generalitat de Catalunya (2017 SGR 118), té l’acreditació TECNIO que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, és membre de la Xarxa d’R+D+I Energy for Society (XRE4S) de la Generalitat de Catalunya i de la Red de pilas de combustible y baterías avanzadas CSIC-Universidad i de la xarxa espanyola d’emmagatzematge tèrmic. Compta amb membres de l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB) i de la Sociedad Española de
Cerámica y Vidrio.

Tecnologies transversals
 • Nanotecnologia
 • Diopma disposa d’un nanoindentador per caracterització de materials per diferents sectors amb el mòdul de mesura de la rigidesa en continu (Nano-CSM).
 • Materials avançats
 • Diopma ha desenvolupat diferents materials avançats pel sector de la química i de l’energia, les industries basades en el disseny i actualment seguim fent recerca en nous materials.
 • Manufactura avançada
 • Diopma té un ampli ventall de patents desenvolupades per millora de processos de diferents empreses i amb les que ha treballat i desenvolupament de plantes pilot.
Àmbits sectorials
 • Eficiència energètica
 • Energies renovables
 • Enginyeria de procés
 • Energia
 • Nanomaterials
Oferta tecnològica

aracterització de Materials (microestructural) : Metàl•lic (coure, aliatges lleuger) Ceràmics estructurals I funcionals Materials plàstics i compostos Caracterització de propietats mecàniques fins a nivell nanomètric. Desenvolupament de formulacions de tintes per fabricació additiva, DLP, Robocasting i tecnologies relacionades Desenvolupament de formulacions ignifugants en matrius termoplàstiques. Experiència en materials per a l’aïllament tèrmic i acústic en els sectors de construcció i automoció. Materials per a l’emmagatzematge d’energia tèrmica. Formulacions de tintes per a fabricació additiva, DLP, Robocasting i tecnologies relacionades Revalorització de subproductes, inertització de residus i reciclabilitat de materials. Assajos de durabilitat dels materials. Anàlisis del cicle de vida (LCA)

Projectes rellevants
 • DIOPMA té una àmplia experiència en realització de projectes tant amb administracions públiques com per les empreses
 • DIOPMA té una estreta relació amb 3 empreses des de la seva creació al 1992, les quals any rere any, han anat renovant els seus contractes de recerca amb el centre donant lloc a patents i publicacions
 • Les empreses són: LA FARGA GROUP, MAGNESITAS NAVARRAS SA i SERVEI D’INCINERACIÓ DELS RESIDUS URBANS SA (SIRUSA)
 • INTERNACIONALS: CSPPlus CSP ERANET 2021-2024, PLASTYCOPIR EFA 340/19 2019-2022, INPATHTES
 • Num
 • 195450, 2015-2018
 • REWASTEE, ECO/13/630286, 2014 – 2016
 • INNOSTORAGE, PIRSES-GA-2013-610692, 2013-2017
 • NACIONALS: MATCE RTI2018-093849-B-C32, 2019-2021
 • IBACEM BIA2017-83912-C2-1-R 2018-2020, NED3D+ DPI2016-80119-C3-3-R
 • 2017-2019
 • SOPPORTES, ENE2015-64117-C5-2-R 2016-2019
 • Recuperación del calor residual mediante la integración de tecnologías para la mejora de la sostenibilidad industrial
 • EUIN2015-62621, 2015-2016
Equipament rellevant

El Grup de recerca DIOPMA i el Departament de Ciència de Materials i Fisica Química tenen molt bon equipament, que incloent diverses tècniques de caracterització dels materials (química, tèrmica i mecànica) com: TGA/DTA DMTA DSC TAM-AIR FT-IR Temociclador Espectròmetres Duròmetres Màquines d’assajos mecànics Nanoindentador amb mesura de la rigidesa en continuo (CSM) Reòmetre Altres: DSC, SEM, TEM, DRX, etc.