MAiMA

UB–MAiMA
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Manufactura avançada
 • Materials avançats
 • Nanotecnologia
 • TIC
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries de la química, energia i recursos
Presentació

MAiMA és un grup de recerca de la Universitat de Barcelona que aplica l’última tecnologia en anàlisi d’isòtops estables, mineralogia i geoquímica per oferir solucions a mida per estudis de contaminació ambiental, autenticació de productes agroalimentaris i estudis de durabilitat mineral en obra civil. Comptem amb més de 25 anys d’experiència reconeguda en mineralogia i geoquímica isotòpica. Hem obtingut més de 20 projectes competitius del govern espanyol, cinc projectes europeus i hem publicat més de 150 articles científics en revistes amb alt índex d’impacte.MAiMA forma part del grup SGR Mineralogia Aplicada Geoquímica i Geomicrobiologia (http://www.ub.edu/minegeo). En MAiMA apostem per la innovació i la qualitat. Des dels nostres inicis hem mantingut un fort compromís amb la transferència del coneixement científic i de les solucions tecnològiques al teixit empresarial, les administracions públiques i a la societat, participant en més de 50 projectes d’R+D+i.

Tecnologies transversals
 • TIC
 • Sistemes de Suport a la Presa de Decisions. Processat de dades. Modelització i simulació.
 • Nanotecnologia
 • Nanopartícules per millorar les tecnologies de remediació de sols i aigües contaminades.
 • Materials avançats
 • Marcatge isotòpic de productes.
 • Biotecnologia
 • Aplicacions biotecnològiques en caracterització de la contaminació. Processos biotecnològics per la descontaminació d’aigües i sols contaminats.
 • Manufactura avançada
 • Optimització de processos industrials per garantir la autenticitat de productes agroalimentaris. Autentificació de productes alimentaris. Valorització de residus. Matèries primeres isotòpicament marcades per garantir la traçabilitat de productes.
Àmbits sectorials
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Química, Energia i Recursos”
 • Indústria agroalimentària
Oferta tecnològica
 • Les nostres tecnologies diferencials son: l´anàlisi d’isòtops estables i la caracterització mineralògica i petrogràfica. Apliquem aquestes tecnologies a la resolució de problemes en els sectors de:||Contaminació ambiental (des de 1997): proporcionem solucions a mida per a la identificació de fonts de contaminació (agrícola i ramadera, minera, industrial) en aqüífers, i l’avaluació de la eficiència d’estratègies de remediació, utilitzant tècniques isotòpiques.
 • Obra civil (des de 2010): oferim estudis de degradació, envelliment i estabilitat de materials geològics i sintètics emprats en la construcció d’obres civils (ferms asfàltics, terraplens, talussos).
 • Autenticació d’aliments (des de 2014): oferim estudis multi-isotòpics per a l’autenticació d’aliments per tal d’evitar el frau comercial i garantir la qualitat dels productes. A més oferim anàlisi d’isòtops estables de diferents elements (H, C, N, O, i S) en multitud de compostos, i diferents matrius (gasoses, líquids o sòlids).
Projectes rellevants
 • MAiMA ha gaudit de finançament de projectes del Ministeri (CICYT-MINECO) sense cap denegació des de l’any 1990 fins a l’actualitat
 • Així com d’altres convocatòries nacionals (TRACE, CDTI), de comunitats autonòmiques (JCCM), i de forma continua de l’AGAUR (SGR)
 • A més, som socis en el projecte RIS3CAT AUTENFOOD (COMRDI15-1-0020)
 • A nivell internacional, hem gaudit finançament de projectes: Marie Curie Career Integration Grant (PCIG9-GA-2011-293808), del programa SWIM del 7è Programa Marc (WADISMAR, ENPI/2011/280-008), del programa H2020 (FLOWERED, H2020-690378) i de beques d’intercanvi amb Alemanya i Canadà, entre d’altres
 • MAiMA ha obtingut més de 50 projectes R+D+i sota comanda d’empreses, en les línies de treball:||Identificació de fonts de contaminació (agrícola i ramadera, minera, industrial)##Avaluació de l’eficiència d’estratègies de remediació##Estudis d’estabilitat de talussos, terraplens i ferms asfàltics##Autenticació de cervesa i carn de porc ecològic
Equipament rellevant

MAiMA disposa de tres laboratoris propis, on realitza bona part de les activitats de recerca i transferència. Els laboratoris disposen d’equipament de nivell mitjà: línies externes de separació isotòpica, cambres anaeròbies, recintes tèrmics, línies per a l’extracció de soluts en aigües i liofilitzador. També compten amb tot l’aparellatge químic per anàlisis químiques rutinàries. Per a la caracterització mineralògica, MAiMA disposa de microscopis de llum transmesa i reflexada, platina d’inclusions fluides, etc. MAiMA també fa ús de tot l’equipament disponible als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiT-UB). MAiMA desenvolupa les tasques necessàries per preparar les mostres als seus laboratoris i realitza les mesures als CCiT-UB (Isòtops, DRX, FRX, ICP, SEM-EDS, etc.). MAiMA també compta amb el suport del Servei de Làmina Prima de la Facultat de Ciències de la Terra (trituradors, polidores, preparacions i provetes per estudis al microscopi, etc.).