SDM

UB–SDM
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Manufactura avançada
 • Nanotecnologia
Sectors
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
Presentació

La Universitat de Barcelona dintre de la Facultat de Farmàcia, va crear l’any 1996 el Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM), per tal d’actualitzar la seva oferta docent i d’investigació a l’hora de possibilitar i potenciar la necessària col·laboració entre la universitat i la indústria farmacèutica i afí. La missió del SDM consisteix en oferir serveis de caràcter tècnic, científic, de recerca i de desenvolupament del medicament d’ús humà, del medicament d’ús veterinari i del producte sanitari al sector empresarial farmacèutic i relacionat (veterinari, cosmètic, fitoterapèutic, productes sanitaris, dietètics, primeres matèries farmacèutiques, etc).

Tecnologies transversals
 • Nanotecnologia
 • Transport i vehiculització de fàrmacs. Direccionament de DNA o RNA a la cèl·lula diana.
 • Biotecnologia
 • Recerca i desenvolupament formulacions de medicaments. Control de qualitat de medicaments.
 • Manufactura avançada
 • Optimització de processos industrials de fabricació de medicaments d’ús humà i veterinari.
Àmbits sectorials
 • Preparats farmacèutics
 • Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca
Oferta tecnològica

Recerca i desenvolupament de medicaments d’ús humà i veterinari: preformulació, disseny i formulació, tecnologia d’elaboració, transposició a escala industrial, control de qualitat i estabilitat del medicament. Validació de metòdiques analítiques de medicaments. Recerca i desenvolupament de noves formes farmacèutiques. Estudis comparatius de dissolució in vitro. Estudis d’optimització de formulacions i tècniques de fabricació. Estudis d’estabilitat segons ICH.
Estudis de validacions de processos, instal·lacions, sistemes i tècniques. Desenvolupament de programes de formació específics d’especialització. Estudis d’aplicació de nous processos per a la indústria farmacèutica i relacionada.

Projectes rellevants
 • Desenvolupament galènic d’una formulació sòlida d’administració oral d’acció prolongada o sostinguda amb principi actiu amb nova indicació terapèutica
 • Vehiculització DNA i RNA a cèl·lula diana mitjançant nanotecnologia
Equipament rellevant

El SDM té modernes instal·lacions de fabricació, registres, control de qualitat, garantia de qualitat i control analític. Equipació per a l’elaboració de medicaments sòlids, líquids, semisòlids, aerosols, liofilitzats i parenterals.