AMADE

UDG–AMADE
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
  • Materials avançats
Sectors
  • Indústries de la mobilitat sostenible
  • Sistemes industrials
Presentació

AMADE és un grup de recerca de la Universitat de Girona amb prop de dues dècades d’experiència en l’estudi, caracterització i anàlisi del comportament mecànic de materials avançats. La recerca que desenvolupa el grup es centra principalment en la comprensió del comportament mecànic i el procés de fractura dels materials compòsits. AMADE té un laboratori d’assaig mecànic on, de manera acreditada segons ISO 17025 i Nadcap, pot dur a terme tant assaigs estàndards com de vanguàrdia tecnològica. A banda, AMADE desenvolupa models numèrics que, implementats en programes d’elements finits
comercials, doten els enginyers mecànics amb les eines per a la simulació fiable i robusta d’elements estructurals de material compòsit. La recerca desenvolupada a AMADE s’orienta a les necessitats de la indústria. La transferència tecnològica és una de les prioritats del grup, fet que ha portat AMADE a col·laborar activament amb empreses líders dels sectors aeronàutic, aeroespacial i de l’automoció.

Tecnologies transversals
  • Materials avançats
  • Materials compòsits i altres materials estructurals lleugers.
Àmbits sectorials
  • Manufactura avançada
  • Diferents subsectors de l’àmbit dels “Sistemes industrials”
  • Automoció i activitats relacionades
  • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Mobilitat Sostenible”
Oferta tecnològica

AMADE ofereix als seus socis industrials el desenvolupament de models numèrics per a la simulació de materials avançats, la caracterització mecànica de materials avançats per a l’ús de models numèrics, assaigs mecànics i termomecànics de materials avançats, l’envelliment de materials en condicions ambientals controlades, la inspecció de materials avançats mitjançant ultrasons, radiografia, tomografia computeritzada, microscopia òptica i electrònica, etc., entre d’altres serveis

Projectes rellevants
  • Consultar pàgina web
Equipament rellevant

Màquines d’assaig universals hidràuliques i electromecàniques, cambres d’acondicionament i assaig amb temperatura i humitat controlades, torre d’impacte de baixa velocitat, sistema de correlació digital d’imatges, multitud d’equips d’instrumentació i mesures, equip d’inspecció per ultrasons, equip d’inspecció per raig X i tomografia, equips de microscopia, clúster de càlcul numèric, etc.