EXIT

UDG–EXIT
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • TIC
Sectors
 • Indústries culturals i basades en l'experiència
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Sistemes industrials
Presentació

El grup eXiT, Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents és un grup de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de la Universitat de Girona format per investigadors de perfil heterogeni (físics, enginyers informàtics, enginyers de telecomunicació i enginyers industrials). El personal docent del grup pertany a l’àrea de coneixement d’enginyera de sistemes i automàtica i té una sòlida formació en recerca en intel·ligència artificial (mineria de dades/Aprenentatge automàtic). El grup forma part del grup de recerca consolidat SITES Smart IT Engineering and Solutions (2017 SGR 1551), reconegut per la Generalitat de Catalunya. L’activitat del grup és la recerca i desenvolupament de tècniques i mètodes per la supervisió i el suport a la presa de decisions a partir de dades. Aquesta activitat és transversal però en els darrers anys hi ha hagut una especialització cap a dos àmbits d’aplicació: Smart Cities/Smart Grids i Medicina/Healthcare

Tecnologies transversals
 • TIC
 • Eines per l’avaluació de l’eficiència dels sistemes de distribució en el context de les Smart Cities i Smart Grids. Sistemes intel·ligents i d’enginyeria biomèdica en la gestió de la salut i el desenvolupament de tecnologies mèdiques innovadores.
Àmbits sectorials
 • Eficiència energètica
 • Domòtica
 • Energies renovables
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Química, Energia i Recursos”
 • Enginyeria de procés
 • Manufactura avançada
 • Maquinària i equips
 • Robòtica
 • Energia
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Mobilitat Sostenible”
 • Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca
 • Indústries tecnològiques mèdiques
 • Hospital i clíniques
 • Assegurances i serveis relacionats
 • Turisme
Oferta tecnològica

El grup està focalitzat en diverses línies d’expertesa, totes dins de l’àmbit general de l’enginyeria de control i Sistemes. Aquestes línies d’expertesa consisteixen en especialitzacions de tècniques d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic que són ofertes a les empreses per tal de desenvolupar convenis i contractes: mètodes de control estadístic multivariant de processos, soft-sensors i reconstrucció de sensors, representació qualitativa de senyals i tendències, mineria de dades estructurades, raonament Basat en Casos (Case-Based Reasoning o CBR), scheduling i optimització de recursos, automatització augmentada, infraestructures d’adquisició de dades.

Projectes rellevants
 • IMAQUA: es desenvolupen eines de monitorització i control,que permeten una gestió integral de l’aigua des de la captació fins al punt de consum
 • FEVER: el grup proporciona una toolbox que proporciona un monitoratge avançada a la xarxa basada en la detecció d’esdeveniments crítics, self-healing i gestió de la xarxa en mode illa
 • E-LAND: ofereix noves tecnologies i eines per descarbonitzar illes energètiques, desenvolupant algorismes d’optimització d’entorns energètics multi-vector
 • RESOLVD: el projecte té com objectiu facilitar la instal·lació de generació renovable a la xarxa elèctrica de baixa tensió mitjançant una millor gestió de la xarxa i dels fluxos d’energia
 • SERAS: desenvolupament de tot un sistema complert portable de monitorització i predicció de crisis epilèptica, basat en tècniques d’intel·ligència artificial i Machine learning
 • PEPPER: Sistema personalitzat de suport a la presa de decisions per a la gestió de malalties cròniques
Equipament rellevant

El grup disposa d’un laboratori de 80m2 al campus de Montilivi a Girona i d’un espai de 90m2 al Parc Científic i Tecnològic. En el context dels projectes europeus en que participa el grup, el laboratori ha estat sensoritzat per tal d’adquirir dades en temps real d’ocupació, consums i variables ambientals. Així mateix, s’han instal·lat 14 panells solars, climatització consistent en bomba de calor geotèrmica i bateries destinades a convertir el laboratori del grup en el primer laboratori de la Universitat de Girona autosuficient pel que fa al consum elèctric, per tal de convertir-lo en un líving-lab que serveixi com base en futures propostes a nivell català, estatal i internacional. Així mateix, com a grup de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions format per membres del Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica, té a la seva disposició els seminaris i sales de reunions de l’Escola Politècnica Superior.