GILAB

UDG–GILAB
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • TIC
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries culturals i basades en l'experiència
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Sistemes industrials
Presentació

El GIlab és el Laboratori de Gràfics i Imatge de la Universitat de Girona amb dues dècades d’experiència en tècniques de processament d’imatge i
visualització, creació gràfica, plataformes multimèdia i entorns de formació on-line amb una alta capacitat de transferència tecnològica. Desenvolupem
tecnologies digitals sota demanda dins de l’àmbit de la imatge gràfica, l’enginyeria, la formació i la salut, aportant tecnologies d’imatge, així com tecnologies
transversals com la realitat augmentada o virtual. Hem desenvolupat tecnologia digital pròpia en imatge mèdica, e-learning, control de processos industrials i
serious games. Els sectors o mercats en què tenen aplicabilitat les nostres tecnologies, productes i serveis són diversos: medicina i salut, indústria
alimentària, indústria base i de béns d’equip, educació i formació, videojocs i entreteniment, turisme i serveis, entre altres.

Tecnologies transversals
 • Altres serveis: Sensors del moviment de components d’infraestructures basat en rutines de realitat augmentada.
 • TIC
 • Visualització d’informació. Processament d’imatge. Imatge mèdica. Videojocs. E-learning. Realitat augmentada i realitat virtual. Jocs seriosos. Geometria computacional. Ubicació d’instal·lacions. Patrons de moviment.
Àmbits sectorials
 • Indústria agroalimentària
 • Indústries de l’envasat i l’embalatge
 • Robòtica
 • Productes informàtics, electrònics i òptics
 • Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca
 • Indústries tecnològiques mèdiques
 • Hospital i clíniques
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries de la salut”
 • Edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo
 • Turisme
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries basades en l’experiència”
Oferta tecnològica

VIDEOJOCS: Serious games, jocs educatius / RV i RA / Entorns de simulació per a la prevenció de riscos laborals / Inclusió de jugadors amb discapacitat visual o motriu. ENTORNS DE FORMACIÓ ONLINE: Plataformes e-learning amb correcció automàtica d’exercicis de resposta oberta, interacció amb imatges i continguts 2D i 3D / Formació especialitzada i entrenament virtual / Simulació i RV aplicada a la rehabilitació. PROCESSAMENT D’IMATGE VÍDEO: Programes de suport al diagnòstic per la imatge / Automatització del procés de classificació segons la qualitat de la carn animal / Tècniques de visualització de materials / Control de processos industrials a través de la imatge / Classificació de vídeos/imatges/documents digitals / VISUALITZACIÓ CIENTÍFICA: Eines d’anàlisi i classificació de grans bases de dades heterogènies / Visual analytics. PROCESSAMENT DE DADES ESPAIALS I ESPAITEMPORALS: Localització òptima de serveis / Anàlisi de trajectòries.

Projectes rellevants
 • IMATGE MÈDICA: Starviewer, visor multiplataforma DICOM de codi obert dissenyat per donar suport al diagnòstic per imatge
 • SERIOUS GAMES per aprendre RCP i l’ús del DEA: LISSA, 30:2 i B-30:2 (versió per discapacitats visuals)
 • SIMULACIÓ I RV aplicada a la rehabilitació: Projecte ACTIVE
 • FORMACIÓ a través de plataformes e-learning: ACME (integra correctors automàtics), RadEd (radiologia), EduBody (models 3D del cos humà), iVet (ciències veterinàries)
 • VIDEOJOCS EDUCATIUS: Girona Legends, Joc de l’Aigua
 • Promoció de vocacions STEM: plataforma TAEcon
 • Erasmus+ Mind Safety##Safety Matters: ensenyament i aprenentatge per la seguretat i la salut ocupacional a l’educació secundària
 • DOCTORATS INDUSTRIALS en el context de la indústria 40
Equipament rellevant

El centre disposa d’un laboratori de 25 m² equipat amb ordinadors dotats de GPU d’alt rendiment, pantalles d’alta resolució i dispositius d’interacció avançats com el sistema Kinect i HTC Vive Pro Eye VR.