VICOROB

UDG–VICOROB
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Manufactura avançada
 • TIC
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries culturals i basades en l'experiència
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Indústries del disseny
 • Sistemes industrials
Presentació

ViCOROB és el grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica de la Universitat de Girona (UdG). És el grup de recerca més gran de la UdG, tant en termes d’equip, com d’ingressos i compta amb 2 grups SGR consolidats (CIRS i G3DAI) dins la seva estructura. La seva recerca és aplicada en els àmbits de la imatge mèdica, percepció 3D per a inspecció industrial i robòtica i visió subaquàtica. Des de la seva fundació el grup ha creat un total de 6 spin off (3 d’elles reconegudes com a EBT de la UdG), ha llicenciat 4 tecnologies i ha registrat 5 patents. VICOROB vol ser referència a nivell internacional en el camp de la robòtica, els sistemes intel·ligents i la percepció, fent èmfasi en les seves línies de recerca. El grup vol ser sinònim d’excel·lència en recerca i catalitzador d’innovació al territori, fomentant valors com el respecte, la inclusió, la qualitat, el treball, la internacionalització i la emprenedoria.

Tecnologies transversals
 • TIC
 • Ànàlisi de la imatge
 • segmentació i detecció d’objectes dins les imatges, caracterització d’imatges mitjançant informació de color, textura i forma, sistemes de reconeixement i classificació d’objectes.
 • Manufactura avançada
 • Percepció 3D: calibració de càmeres, reconstrucció d’informació 3D amb escàners làser, registre d’objectes a partir de múltiples vistes, llum estructurada, visió 3D omnidireccional aplicades al control de qualitat industrial.
Àmbits sectorials
 • Domòtica
 • Energies renovables
 • Indústria agroalimentària
 • Indústries de l’envasat i l’embalatge
 • Maquinària per a l’alimentació
 • Enginyeria de procés
 • Manufactura avançada
 • Maquinària i equips
 • Robòtica
 • Productes informàtics, electrònics i òptics
 • Materials i equips elèctrics
 • Automoció i activitats relacionades
 • Electrònica
 • Tèxtil
 • Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca
 • Indústries tecnològiques mèdiques
 • Hospital i clíniques
 • Edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo
Oferta tecnològica

Ànàlisi de la imatge||segmentació i detecció d’objectes dins les imatges, caracterització d’imatges mitjançant informació de color, textura i forma, sistemes de reconeixement i classificació d’objectes. Imatges mèdiques (Mamografia, Ressonància Magnètica i Ecografia). Percepció 3D##calibració de càmeres, reconstrucció d’informació 3D amb escàners làser, registre d’objectes a partir de múltiples vistes, llum estructurada, visió 3D omnidireccional, percepció monocular, visió estèreo, recuperació d’estructures i models deformables a partir del moviment. Robòtica Submarina##estudi d’arquitectures de control per robots autònoms, la identificació i el modelat de l’entorn d’operació, disseny i desenvolupament de simuladors de vehicles, missions i entorns subaquàtics, la fusió d’informació de diferents sensors per la navegació i la localització dels vehicles. Visió submarina##Desenvolupament de sistemes per a la construcció de mosaics 2D i 3D georeferenciats del fons marí

Projectes rellevants
 • Creació empresa IQUA Robotics SL: comercialitza en exclusiva, en base a tres llicències diferents, els robots submarins SPARUS II, Girona 500 i la tecnologia Làser 3DS
 • Projecte ALSTOM Transporte: l’any 2015 va finalitzar el projecte del TRAIN SCANNER amb ALSTOM Transporte en el qual ViCOROB va participar de forma molt activa
 • Projecte PRODUCTE SOUNDTILES: aquesta tecnologia, que actualment està en valorització dins d’un ajut PRODUCTE, és prometedora i s’estan explorant les seves possibilitats al mercat
Equipament rellevant

El grup compta amb un laboratori de recerca en Robòtica i Visió subaquàtica (CIRS) referent a nivell Europeu on es desenvolupen les seves tecnologies. L’edifici, íntegrament destinat a la investigació, està equipat amb un tanc d’aigua,una cambra hiperbàrica i diversos espais d’observació experimental. És un entorn ideal per a dur a terme les fases de proves dels projectes. L’equip compta també amb un remolc (adaptat a les mides dels robots) i una barca (Sextant) per a la realització d’experiments al mar amb els seus robots subaquàtics. A banda, ViCOROB compta també amb càmeres marinitzades i dispositius específics pel treball en zones industrials i visualitzadors d’imatges d’alta resolució.