GREIA

UDL–GREIA
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Manufactura avançada
 • Materials avançats
Sectors
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Sistemes industrials
Presentació

El grup de recerca GREiA (2017 SGR 1537) sorgeix de la unió del grup GREA (2014 SGR 0123) i IA (2014 SGR 105). La col·laboració dels dos grups s’inicià l’any 2014, any a partir del qual sorgeixen els primers resultats conjunts. La línia general de recerca que defineix l’activitat del grup és la proposta de
solucions relacionades amb: – els àmbits de l’enginyeria energètica, – el disseny industrial i constructiu, – la sostenibilitat i – la intel·ligència artificial. La visió del grup és ser un referent en enginyeria a nivell internacional, vinculat a l’entorn de la Universitat de Lleida. La missió del grup és proposar a la indústria solucions tecnològiques relacionades amb el camp de la sostenibilitat a través de la recerca, la transferència tecnològica i la formació.

Tecnologies transversals
 • Materials avançats
 • Emmagatzematge d’energia tèrmica. Materials de canvi de fase (PCM). Aïllaments tèrmics avançats.
 • Manufactura avançada
 • Manufactura amb baix consum d’energia. Disseny i optimització de maquinària.
Àmbits sectorials
 • Eficiència energètica
 • Enginyeria de procés
 • Manufactura avançada
 • Energia
Oferta tecnològica

La recerca en TES desenvolupa tots els seus aspectes: desenvolupament i caracterització de materials, avaluació i millora de bescanvi de calor, experimentació en laboratori i planta pilot, modelat a nivell de component i de sistema utilitzant EES, Matlab, C ++, Energía +, COMPSOL, etc. L’ús de TES s’ha desenvolupat per a diferents aplicacions: edificis (sistemes actius i passius), sistemes de baixa temperatura per a l’optimització de neveres i congeladors, refrigeració solar, centrals elèctriques termosolars (CSP) i altres tan variades com piscines o transport sanitari. La contribució als materials sostenibles se centra en els materials para TES, de baix impacte ambiental, l’ús de subproductes i residus, i ACV de materials de construcció. Pel que fa a l’optimització energètica, dóna resposta a aspectes com la inèrcia tèrmica o l’aïllament en edificis, tecnologies passives o sistemes actius per a TES.

Projectes rellevants
 • GREA Innovacio Concurrent ha participat en 50+ projectes des de la seva fundació, tant com a coordinador de projecte com d’activitats de recerca, finançats per organismes públics en convocatòries competitives o per entitats privades amb i sense ànim de lucre
 • Actualment el GREA està participant en 6 projectes europeus (FP7 i H2020) i en coordina dos
 • També lidera 10+ projectes nacionals o regionals
 • Dos dels projectes principals, que també són casos d’èxit tecnològic són la planta pilot per a l’emmagatzematge d’energia a alta temperatura, única a Europa, i la instal·lació experimental a Puigverd de Lleida, on es desenvolupen diverses línies de recerca que generen gran interès entre les empreses
Equipament rellevant

Laboratori de calorimetria totalment equipat, planta pilot d’alta temperatura i 32 cubicles experimentals.