CATMECH

UPC–CATMECH
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Manufactura avançada
 • Materials avançats
 • Nanotecnologia
Sectors
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Sistemes industrials
Presentació

CATMech es un centre de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya orientat a la recerca de solucions avançades en l’àmbit de la mecànica. Està
organitzat en tres divisions: Fluids, vibracions i acústica i materials i estructures. Està format per 18 doctors i disposem de tres laboratoris experimentals completament equipats per a assajos a escala real. Desenvolupem projectes de recerca aplicada gràcies a una àmplia experiència industrial. Hem participat en projectes competitius i no competitius en un entorn d’escala internacional. Donem servei als sectors: maquinària mòbil i agrícola, aeronàutic, energia, processos industrials, ferroviari, construcció, mobilitat, salut i en qualsevol altre on calguin solucions de la mecànica.

Tecnologies transversals
 • Altres serveis: Modelització i simulació dinàmica de sistemes.
 • Nanotecnologia
 • nanosensors microfluïdica.
 • Materials avançats
 • Materials compostos, fabricació additiva.
 • Manufactura avançada
 • Concepció, disseny, càlcul i simulació de prototips. Assaigs de components i sistemes mecànics. Automatització.
Àmbits sectorials
 • Eficiència energètica
 • Energies renovables
 • Enginyeria de procés
 • Manufactura avançada
 • Maquinària i equips
 • Automoció i activitats relacionades
 • Energia
 • Nanomaterials
 • Indústries tecnològiques mèdiques
Oferta tecnològica

CATMech aporta solucions competitives a la indústria, des d’una recerca d’excel·lència basada en l’anàlisi i la modelització de fenòmens físics, així com en la experimentació (in-lab & on-field), dins de l’àmbit mecànic. D’aquesta manera, promovem la integració de tecnologies emergents vinculades en concepte “indústria 4.0”, per una banda cada vegada més verda en la seva enginyeria i, per altra, més circular en les seves infraestructures i processos de fabricació.

Projectes rellevants

Exemples:

 • FLEXICAST “Robust, and flexible cast iron manufacturing”;
 • PROHIPP “New design and manufacturing processes for high pressure fluid power products”; Estudi accionament hidràulic de seguidors solars d’alta concentració fotovoltaica; Desenvolupament d’un servoactuador hidràulic amb control servoing; Desenvolupament de portes industrials ràpides; Disseny, construcció i assaigs de banc de proves per suspensions oleo-pneumàtiques; Disseny de recol·lectors de canya de sucre
Equipament rellevant

Laboratori de fluids amb equipaments experimentals que permeten tot tipus d’assajos, amb una potència instal·lada que va des de 18.5 kW (6000 rpm) a 120 kW (3000 rpm) i que permet una gran versatilitat i adaptació a les necessitats del client. Laboratori d’acústica i vibracions amb instrumentació dinàmica, cambra semianecoica i planta d’assajos de comportament d’infraestructura ferroviària. Laboratori de materials i estructures amb premses universals i actuadors amb marc de càrrega per a assajos del rang de 10kN a 250 kN. També disposa d’instrumentació i equips per assajos no destructius.