CCP

UPC–CCP
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Manufactura avançada
 • Materials avançats
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Sistemes industrials
Presentació

El CCP pretén mantenir-se com a centre d’excel·lència en R+D+i en el camp dels materials plàstics i ser un instrument al servei de la millora de les empreses. Així s’articula entorn de les activitats de: projectes R+D, transferència de tecnologia i formació tècnica i contínua als professionals del sector.

Tecnologies transversals
 • Altres serveis: Planta pilot d’extrusió. Calorímetre de con.
 • Materials avançats
 • Materials cel·lulars. Aerogels. Nanocompòsits. Biopolímers.
 • Manufactura avançada
 • Escumació microcel·lular via tecnologia Mucell. Coextrusió tricapa.
Àmbits sectorials
 • Indústries de l’envasat i l’embalatge
 • Additius i matèries primeres
 • Enginyeria de procés
 • Automoció i activitats relacionades
 • Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca
Oferta tecnològica

Optimització de processat, tècniques avançades d’injecció, selecció de material, caracterització tèrmica, mecànica i a fractura. Extrusió i injecció, caracterització tèrmica, mecànica, fractura, comportament al foc de plàstics, assessories tècniques.

Projectes rellevants
 • Cursos a mida de les necessitats de les empreses; desenvolupament de plàstics amb reducció de densitat; modificació de polímers biodegradables
Equipament rellevant

Tecnologia Mucell, calorímetre de con, planta pilot d’extrusió, impacte instrumentat amb cambra climàtica, GOM-Aramis.