CITCEA

UPC–CITCEA
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Manufactura avançada
 • TIC
Sectors
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Sistemes industrials
Presentació

El CITCEA-UPC és un centre de transferència de tecnologia creat el 2001 en el si de la Universitat Politècnica de Catalunya, i que està especialitzat en respondre a les necessitats de les empreses. L’objectiu de treball del centre és rebre aquestes necessitats i solucionar-les mitjançant la creació d’un prototipus funcional que finalment servirà a l’empresa per desenvolupar un nou producte comercial o per solucionar un nou problema tecnològic. L’expertesa del CITCEA-UPC radica en tot tipus d’aplicacions on el control de l’energia i/o el moviment siguin necessaris.

Tecnologies transversals
 • TIC
 • Comunicacions industrials. Control del moviment. Hardware i Software per a la transmissió de dades. Smart grids.
 • Manufactura avançada
 • Automatització. Control del moviment. Monitoratge. Control remot. Internet de les coses.
Àmbits sectorials
 • Eficiència energètica
 • Energies renovables
 • Enginyeria de procés
 • Automoció i activitats relacionades
 • Energia
 • Electrònica
Oferta tecnològica

Per la vessant de l’ENERTRÒNICA, entesa com aplicacions pel control de l’energia elèctrica:

 • Xarxes intel·ligents (SMART GRIDS): Operació, eficiència, regulació, planificació
 • Energia eòlica:Transmissió, HVDC, centrals, integració
 • Energia solar: Emulació, disseny, integració a BT
 • Micro xarxes: IEC61850, sincronització, bateries
 • Vehicles elèctrics (VE): Impacte del VE, càrrega uni/bidireccional V2G, economia Per la vessant de la MECATRÒNICA, que són les aplicacions vinculades al control del moviment:
 • Electrònica de potència: carregadors, gestió, convertidors, SiC,
  DSP
 • Automatització i comunicacions industrials: Control, CANopen, PLC, ehterCAT
 • Control digital: Processament digital, conversió analògica, control no linial i adaptatiu
 • Màquines elèctriques: Disseny motors i generadors, simulacions, control vectorial
Projectes rellevants
 • Sistema Ultra-ràpid de recàrrega mitjançant la Transferència Inteligent de C
 • C
 • per contacte Directe i sistema Opcional d’emmagatzemament energètic de Recolzament (SURTIDOR) PLAN AVANZA COMPETITIVIDAD 2010
 • 155
 • 671
 • 28€
 • Smart ICT-enabled Rural Grid innovating resilient electricity distribution infrastructures, services and business models SmartRuralGrid
 • FP7 Comissió Europea
 • 836
 • 532€
 • Hibridació d’energies a Microxarxes Intel·ligents
 • CIRCUTOR
 • 450
 • 000€
 • Novare
 • Vehicle2Microgrid: Sistema Intel·ligent per a la integració de vehicles elèctrics a les xarxes elèctriques amb generació distribuïda
 • ENDESA
 • 365
 • 000€
 • Desenvolupament d’un prototip de convertidor DC/DC
 • Réseau de Transport d’Électricité, France
 • 96
 • 000€
 • EMPOWER
 • Local Electricity retail Markets for Prosumer smart grid Power services
 • H2020 Comissió Europea
 • 552
 • 390€
Equipament rellevant

El CITCEA-UPC és un centre tecnològic que compta amb dues àrees d’investigació: Enertrònica i Mecatrònica. Pel que fa a l’enertrònica, el CITCEA-UPC disposa de les eines necessàries i els programes de simulació pertinents (EMPT, Matlab, Digsilent, PSS/E, PSCAD) per dur a terme qualsevol estudi sobre la integració de generació renovable. També té una micro-xarxa i el laboratori de xarxes intel·ligents per tal de validar qualsevol arquitectura o estratègia innovadora pel que fa a la integració intel·ligent de les energies renovables, com l’energia eòlica o la solar. En quant a l’àrea de mecatrònica, el centre disposa dels equips necessaris per a dissenyar, provar i construir PCBs personalitzades per a convertidors electrònics d’alta i baixa potència.