CTTC

UPC–CTTC
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Fotònica
 • Manufactura avançada
 • Materials avançats
 • Nanotecnologia
 • TIC
Sectors
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Sistemes industrials
Presentació

El CTTC de la UPC és un Grup de Recerca (SGR) de reconegut prestigi internacional en camps com els Sistemes Tèrmics, l’Energia Solar, l’Aerodinàmica, i/o la Dinàmica de Fluids Computacional i la Transferència de Calor i Massa (CFD&HT). El CTTC fou un dels 5 primers Grups fundadors de la Xarxa de centres XIT (actual TECNIO) i centre CIT UPC des de la seva creació. El Grup està ubicat a l’ESEIAAT de Terrassa i actualment ocupa 600 m2 en una planta inferior amb despatxos i laboratoris experimentals i un Living Research Laboratory en una planta superior d’uns 1000 m2 amb despatxos, laboratoris, sales de reunions, el Data Center JFF i un espai interior bioclimàtic. El Grup actualment està format per 30 persones treballant a temps complert; té uns ingressos promig de més de 500.000 euros/any; més de 120 publicacions, més de 60 projectes de recerca i 42 Tesis Doctorals en els últims 10 anys, a més de 10 patents en els darrers anys. El 2007 va crear la spin-off Termo Fluids , S.L

Tecnologies transversals
 • TIC
 • Desenvolupament de codis High Perfomance Computing d’altes prestacions, capaços de simular processos tèrmico fluídics en els camp industrial, aeronàutic i/o aeroespacial. Control actiu, gestió energètica intel.ligent, minimització disseny experiments.
 • Nanotecnologia
 • Simulació del comportament tèrmics i estructural de nous materials en la impressió 3D.
 • Materials avançats
 • Simulació i experimentació de materials de canvi de fase (PCMs ) des de parafines fins aerogels. Simulació i experimentació de materials transparents aïllants o grafits per altes concentracions de calor.
 • Fotònica
 • Desenvolupament de codis de simulació en el camp de les partícules que per extensió poden ser utilitzats en el camp de l’electromagnetisme.
 • Biotecnologia
 • Simulació de la deposició de partícules en les tràquees humanes i en les tecnologies avançades de inhalació de medicines. Simulació del comportament de la sang en venes i en la simulació de vàlvules.
 • Manufactura avançada
 • Simulació de processos de manufactura additiva. Implementació de models industrial 4.0. Tècniques de recuperació de calor en processos industrials.
Àmbits sectorials
 • Eficiència energètica.
 • Cogeneració.
 • Domòtica.
 • Energies renovables.
 • Fusió nuclear.
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Química, Energia i Recursos”.
 • Enginyeria de procés.
 • Manufactura avançada.
 • Maquinària i equips.
 • Diferents subsectors de l’àmbit dels “Sistemes industrials”.
 • Energia.
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Mobilitat Sostenible”.
 • Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca.
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries de la salut”.
Oferta tecnològica

El CTTC desevolupa, adapta i utlitza al máxim nivell codis de simulació per la resolució de problemes d’enginyeria tèrmica i fluidodinàmica: Formulació matemàtica, resolució numèrica, validació i verificació experimental de fenomenologies tridimensionals i transitòries amb models de Dinàmica de Fluids Computacional i Transferència de Calor i Massa (CFD&HT) i/o amb models globals o uni-dimensionals: turbulència, combustió, flux bifàsic, radiació, algoritmes numèrics i solvers, computació d’alt rendiment (paral·lelització), compressibilitat i soroll; Dinàmica Computacional de les Estructures (CSD), Interacció Fluid Estructura (FSI), Aerodinàmica, etc. El CTTC treballa en la concepció, disseny i l’optimització tèrmica i fluidodinàmica de sistemes i equips tèrmics: Refrigeració per compressió, absorció i adsorció; Heating Ventilation Air Conditioninig (HVAC); sistemes solars actius i passius; Energia Solar Concentrada (CSP); energia eòlica; bescanviadors de calor, acumuladors, etc.

Projectes rellevants
 • H2020-CS2-101008100 “Engine bleed Jet pumps continuous behaviour Modelization (EJEMOD)”, 184.125€ (2021-2023)
 • H2020-CS2-CFP10-2019-01 “Toward a Digital Twin ECS and thermal management architecture models: Improvement of MODELICA libraries (TWINECS)”, 265.750€ (2020-2023)
 • EIT Urban Mobility E-01545 “Real-time pollution City mAp thRough collaborative sensIng and Analysis (CAROLINA)”, 118.124€ (2020)
 • RIS3CAT J-02605/IU16-011703 FUSIO A CATALUNYA– P2 “Neutrónica, producción de Tritio y ciclo operacional del combustible”, P3 “Estudios del reactor de fusión”, 159.856€ (2019-2022)
 • RIS3CAT J-02596/IU16-011733 AGRUPACIÓ LOOMING FACTORY, P1 “Smart Factory”, 88.364,99€ (2019-2021)
 • Solar Era NET J-02628 “Economic cogeneration by efficiently concentrated SUNlight (ECOSun)”, 145.500€ (2020-2023)
 • RIS3CAT J-02577/ IU16-01159 AGRUPACIÓ BASE 3D “INK3D: Tecnologies per a la deposició de tintes continues”; HYBRI3D “Tecnologies per a hibridació multimaterial”, 79.500€ (2019-2021)
Equipament rellevant

PLATAFORMES EXPERIMENTALS:

 • ADRENALINE: Plataforma de xarxes òptiques i de transport 5G i serveis en el núvol basada en tecnologia SDN/NFV.
 • CASTLE: Plataforma en el núvol per al testeig i desenvolupament de protocols en diferents estàndars de comunicacions (p.e. LTE).
 • EXTREME: Entorn experimental SDN/NFV per a xarxes sense fil/mòbils/5G.
 • GEDOMIS: Demostrador de sistemes MIMO multiusuari LTE/5G.
 • GESTALT: Receptor GNSS definit per software i projecte de desenvolupament de codi obert (GNSS-SDR) per implementar l’esmentat receptor.
 • GEMMA NAVIGATION: Conjunt de mòduls de software per a la validació de nous algorismes de determinació de trajectòries.
 • IoTWORLD: Testbed multitecnologia (SigFox, Zigbee, panStamps, Low Power WiFi, etc.) per a la Internet de les Coses (IoT).

LABORATORIS:

 • Cambra anecoica.
 • Subsistemes de comunicacions.
 • Processament digital del senyal.
 • Taller de fabricació.
 • Geomàtica.
 • Xarxes mòbils 5G.
 • Xarxes i sistemes òptics 5G.
 • Tecnologia ràdio.