GCEM

UPC–GCEM
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • TIC
Sectors
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
Presentació

El Grup de Compatibilitat Electromagnètica està integrat en el Departament d’Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i és centre membre del Centre d’Innovació i Tecnologia CIT UPC. GCEM està constituït per un equip d’investigadors i personal tècnic qualificat que treballen en projectes de recerca aplicada i en activitats de transferència de tecnologia al sector industrial. GCEM desenvolupa, juntament amb les empreses, projectes de recerca i innovació tecnològica en l’àrea de Compatibilitat Electromagnètica (EMC). Forma i assessora els enginyers implicats en el disseny i la instal·lació d’equips electrònics. Ofereix l’equipament del laboratori a les empreses com a extensió de les seves capacitats perquè puguin fer-hi assaigs dels seus productes.

Tecnologies transversals
 • TIC
 • Compatibilitat electromagnètica. Simulació numèrica electromagnètica. Seguretat elèctrica.
Àmbits sectorials
 • Domòtica
 • Maquinària i equips
 • Robòtica
 • Materials i equipselèctrics
 • Diferents subsectors de l’àmbit dels”Sistemes industrials”
 • Automoció i activitats relacionades
 • Electrònica
 • Telefonia mòbil
 • Diferents subsectors de l’àmbit dela “Mobilitat Sostenible”
 • Universitats, parcs científics i tecnològics, centresde recerca
 • Indústries tecnològiques mèdiques
 • Hospital i clíniques
Oferta tecnològica

GCEM posa a l’abast de les empreses serveis d’assessorament i desenvolupament en recerca i innovació tecnològica en l’àrea d’EMC amb unes instal·lacions i equipament adequats i un personal especialitzat per realitzar assaigs de Compatibilitat Electromagnètica i Seguretat Elèctrica. GCEM Proporciona assessorament expert directe al teixit industrial en tot el cicle de desenvolupament de productes, equips, sistemes i instal·lacions industrials, la legislació sobre certificació i autocertificació i la creació i gestió de laboratoris.

Projectes rellevants
 • VERDE: Projecte Cenit liderat per Seat on s’analitzen els nous requeriments d’EMC del vehicles elèctrics i híbrids
 • HIRF-SE: Projecte Europeu de 44 partners on s’avalua l’aplicació de mètodes numèrics de simulació per l’anàlisi de l’EMC
 • PHItEH: Desenvolupament de sondes per la mesura simultània de camps elèctrics i magnètics d’alta intensitat, en camp proper i en el domini del temps
 • Aplicació al camp aeronàutic
Equipament rellevant

Cambra anecoica per emissions i immunitat radiada, instal·lacions per interferències conduïdes i seguretat elèctrica.