INLAB-FIB

UPC–INLAB-FIB
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Manufactura avançada
 • TIC
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries culturals i basades en l'experiència
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Indústries del disseny
 • Sistemes industrials
Presentació

inLab FIB UPC és el laboratori d’innovació i recerca de la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la UPC amb una trajectòria de més de 40 anys de
col·laboració amb entitats i empreses. Està format per 70 persones entre professorat, personal tècnic i estudiants. El 2013 l’equip d’esCERT-UPC s’incorpora a l’inLab aportant el seu coneixement i experiència en l’àmbit de la Seguretat Informàtica. El 2014 inLab FIB va passar a ser membre del CIT UPC, impulsant la col·laboració amb empreses i institucions. La seva missió és innovar i transferir coneixement a la societat en l’àmbit de les TIC, mitjançant el desenvolupament del talent humà i la realització de projectes R+D+I multidisciplinars, sobretot en temes relacionats amb el Data Science and Big Data; la Smart Mobility; el Knowledge and Service Engineering; la Ciberseguretat; la Modelització, Simulació i Optimització; i els Entorns i Serveis TIC de Suport a l’Aprenentatge.

Tecnologies transversals
 • TIC
 • Modelització, simulació i optimització en processos industrials, transport, energia i dinàmica de poblacions; mineria de dades i big data; ciberseguridad; IoT, processament i anàlisis de dades de sensors, geoserveis, Apps.
 • Manufactura avançada
 • Sistemes industrials: Simulació industrial i logística, optimització, ciberseguretat aplicada a la gestió de riscos TIC en entorns industrials.
Àmbits sectorials
 • Eficiència energètica
 • Domòtica
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Química, Energia i Recursos”
 • Distribució
 • Indústries de l’envasat i l’embalatge
 • Enginyeria de procés
 • Robòtica
 • Automoció i activitats relacionades
 • Energia
 • Internet
 • Telefonia mòbil
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Mobilitat Sostenible”
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries del disseny”
 • Preparats farmacèutics
 • Assegurances i serveis relacionats
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries de la salut”
 • Edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo
 • Turisme
 • Esports
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries basades en l’experiència”
 • ,Eficiència energètica
 • Domòtica
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Química, Energia i Recursos”
 • Distribució
 • Indústries de l’envasat i l’embalatge
 • Enginyeria de procés
 • Robòtica
 • Automoció i activitats relacionades
 • Energia
 • Internet
 • Telefonia mòbil
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Mobilitat Sostenible”
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries del disseny”
 • Preparats farmacèutics
 • Assegurances i serveis relacionats
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries de la salut”
 • Edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo
 • Turisme
 • Esports
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries basades en l’experiència”
Oferta tecnològica

Projectes de recerca i innovació en els àmbits:

 • Data Science i el Big Data
 • Smart Mobility
 • Knowledge and Service Engineering
 • Ciberseguretat
 • Modelització, Simulació i Optimització
 • Entorns i Serveis TIC de Suport a l’Aprenentatge. L’oferta de inLab FIB es diferencia per la capacitat d’oferir neutralitat tecnològica i independència respecte als proveïdors, garanties de seguretat, usabilitat, flexibilitat, com a complement d’altres capacitats i serveis.
Projectes rellevants

Entre d’altres:

 • Algorisme de Machine Learning per a la predicció d’ocupacions en el transport públic per carretera per l’empresa Autocorb
 • Plataforma de descobriment de fàrmacs per a identificar antibiòtics nous per a combatre els bacteris multi-resistents per ABAC Therapeutics
 • Aplicació de tecnologia al transport especial (ATTE): Nou sistema per al Servei Públic de Transport Especial
 • IRIS: El nou projecte de la UE que ha vingut a protegir els sistemes IoT proporcionant un enfocament col·laboratiu de primer nivell i tecnologia d’última generació
 • TINTIN (a Tool for Incremental INTegrity checking) una eina per donar suport a les assercions SQL en bases de dades relacionals
 • Desenvolupament d’una solució al problema d’assignació de guàrdies en l’àmbit assistencial per incloure’l a l’eina de planificació i gestió de l’empresa Lya2
Equipament rellevant

L‘inLab FIB disposa d’ordinadors, servidors i equips de comunicació destinats a oferir els seus serveis en entorns específics per al desenvolupament col·laboratiu dels projectes. També es manté programari especialitzat per a simulació (p.ex. Ainsum), bases de dades (Postgresql, Postgis, REDIS, Hadoop), estadística i matemàtiques (R, Python, Matlab, CPLEX, AMPL) i per al desenvolupament de programari usant metodologies àgils i sistemes d’integració contínua. L’equipament d’esCERT disposa tant d’eines específiques per poder realitzar les tasques i serveis que ofereix, així com programari per a realitzar auditories, maquinari per realitzar anàlisi forense.