INTEXTER

UPC–INTEXTER
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Manufactura avançada
 • Materials avançats
 • Nanotecnologia
 • TIC
Sectors
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Sistemes industrials
Presentació

La Universitat Politècnica de Catalunya va crear el 2013 INNOTEX CENTER per integració de tres grups de R+D amb seu al Campus de la UPC a Terrassa. Amb més de 50 anys d’experiència i amb una intensa col·laboració amb la indústria: l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER), el Centre Tècnic de Filatura (CTF) i el Centre de Recerca i Innovació en Toxicologia (CRIT). INNOTEX CENTER és membre de CIT-UPC i genera coneixement, projectes i desenvolupaments tecnològics en l’àmbit tèxtil i mediambiental. Els seus objectius són potenciar i incentivar la col·laboració, la recerca i la transferència de tecnologia cap a les empreses i oferir un servei integral d’innovació tecnològica tèxtil i mediambiental.

Tecnologies transversals
 • Altres serveis: Prototipatge. Formació. Assessorament. Anàlisi i dictàmens. Tensioactius i auxiliars tèxtils.
 • TIC
 • Anàlisi d’imatges de xarxes socials.
 • Nanotecnologia
 • Electrofilatura. Dosificació de medicaments. Medicina en aplicacions tèxtils. Nanofibres. Fibres de polièster amb nanoceràmiques.
 • Materials avançats
 • Composites. Nous polímers. Aplicacions tèxtils. Reciclatge. Filatura.
 • Biotecnologia
 • Toxicologia tèxtil. Microbiologia mediambiental. Biopolímers. Biomarcadors. Dosificació de medicaments. Medicina en aplicacions tèxtils.
 • Manufactura avançada
 • Modelització tèxtil. Tractament i reutilització d’aigües. Tintura. Acabat. Estampat. Detergència.
Àmbits sectorials
 • Manufactura avançada
 • Maquinària i equips
 • Electroquímica
 • Nanomaterials
 • Tèxtil
 • Universitats, parcs científics i tecnològics, centresde recerca
Oferta tecnològica

Desenvolupament de Projectes RDi i Transferència Tecnològica a empreses. Assessorament en disseny, producció, qualitat. Estudis de viabilitat. Realització de prototipus i mostraris. Plantes pilot per desenvolupar nous productes i processos. Elaboració de dictàmens sobre defectes. Serveis d’anàlisi i control. Formació especialitzada en els àmbits Tèxtils i Mediambiental: Polímers tèxtils i matèries primeres, Processos tèxtils químics, Sistemes de producció tèxtils, Disseny de prototips, Nanomaterials tèxtils i nanotecnologies, Smart fabrics, Acabats especials (antimicrobians i altres), Composites lleugers i biocomposites, Gestió de la cadena de valor tèxtil, Tecnologies de la Informació i Comunicació aplicades al sector tèxtil, Anàlisi i tractament d’aigües residuals i de procés, Reutilització i reciclat d’aigües residuals, Biodegradació d’aigües i productes, Ecotoxicologies aquàtica i terrestre.

Projectes rellevants
 • Obtenció de compòsits de partícules ceràmiques en fibres de polièster
 • Aplicació de microcàpsules
 • Tècniques de filatura de fibres vegetals d’ús no comú
 • Noves estructures tèxtils per aplicacions mèdiques i sanitàries
 • Desenvolupament de tecnologia per produir tèxtils de nanofibres d’aplicació farmacèutica
 • Estudi i desenvolupament de processos per la reutilització directa de banys de tintura
 • Millores innovadores en procediments de tintura amb microemulsions, i acabats de teixits amb aplicació de radiació UV
 • Sistema d’anàlisi d’imatges de xarxes socials per extreure tendències de moda
 • Tècnica electroquímica combinada amb irradiació UV pel tractament i reutilització d’aigües residuals tèxtils
 • Tractament d’efluents industrials mitjançant tècniques de membranes
 • Mètodes biològics per avaluar el risc ambiental de substàncies contaminants
 • Nous instruments i assaigs per avaluar el grau de contaminació del sòl
Equipament rellevant

Plantes pilot per fabricar nous fils, per parametritzar processos de tintura i acabat tèxtil, i per tractar efluents (MBR, fangs actius, membranes, oxidació electroquímica). Obtenció de nanofibres per electrofilatura. Càmera d’envelliment, Xenotest, ozó. Microscopi òptic i electrònic, anàlisi tèrmica, GPC, comportament tèrmic, pilosímetre, regularímetre, classificació electrònica de defectes, solideses tèxtils, angle de contacte, colorimetria, caracterització de microemulsions. Anàlisi químic de matèries tèxtils, productes i aigües: GC-MS, HPLC, cromatografía iònica, AA, respirometria electrolítica, espectrometria.