IRI

UPC–IRI
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Manufactura avançada
 • TIC
Sectors
 • Indústries culturals i basades en l'experiència
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Indústries del disseny
 • Sistemes industrials
Presentació

L’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI), és un Institut Universitari de Titularitat Mixta entre el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que va ser fundat a l’any 1995. L’IRI és uns del líders de la recerca en robòtica a Espanya, atès el volum de la seva producció científica i la gran presència en projectes d’R+D en l’àmbit europeu. Gràcies a això, l’IRI va rebre el segell de Unidad de Excelencia María de Maeztu 2017-2021, una distinció atorgada per l’Agència Estatal d’Investigació a les millors unitats de recerca. A més, el 2018 va obtenir el segell TECNIO. Les nostres línies de recerca aborden diversos aspectes de la investigació en robòtica, incloent-hi sistemes de robòtica centrats en els humans, i el disseny i construcció de nous mecanismes robòtics. També realitzem investigacions sobre modelització, supervisió i control de sistemes dinàmics complexos, com ara sistemes d’energia i del cicle de l’aigua.

Tecnologies transversals
 • TIC
 • Expertesa en tècniques avançades de percepció visual (deep learning i mètodes geomètrics de visió per computador) amb aplicacions como ara detecció i reconeixement d’objectes deformables, anàlisi postures del cos humà, diagnòstic per la imatge, etc.
 • Manufactura avançada
 • Expertesa a la indústria 4.0: interacció robot humà, percepció robusta i manipulació, planificació de tasques, control intel·ligent. Construcció de mecanismes singulars: manipuladors paral·lels, robots reconfigurables, robots manipuladors aeris, etc.
Àmbits sectorials
 • Eficiència energètica
 • Cogeneració
 • Domòtica
 • Energies renovables
 • Enginyeria de procés
 • Manufactura avançada
 • Maquinària i equips
 • Robòtica
 • Productesinformàtics, electrònics i òptics
 • Materials i equipselèctrics
 • Diferents subsectors de l’àmbit dels”Sistemes industrials”
 • Automoció i activitats relacionades
 • Energia
 • Electrònica
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la”Mobilitat Sostenible”
 • Tèxtil
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les”Indústries del disseny”
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries dela salut”
 • Edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual,producció àudio i vídeo
Oferta tecnològica

El nostre centre ofereix expertesa i capacitats tecnològiques en diferents àmbits de la robòtica, la visió per computador, la intel·ligència artificial i el control automàtic, entre d’altres. A grans trets, podem transferir coneixements en sistemes robòtics adreçats a l’ésser humà (robòtica de serveis), el disseny i construcció de mecanismes robòtics innovadors (robots paral·lels, robots aeris), l’aplicació d’algorismes innovadors de visió per computador (sectors de l’automoció, el tèxtil o el de serveis), sistemes d’intel·ligència artificial i sistemes adreçats a l’eficiència energètica (piles de combustible i gestió de sistemes d’energia i aigua). Per tant, els sectors als quals podem transferir la nostra tecnologia poden ser el sector de la mobilitat i automoció, la manufactura avançada, la robòtica industrial, la logística i automatització, la robòtica assistencial, la realitat augmentada, les smart cities, l’eficiència energètica, la gestió mediambiental, etc

Projectes rellevants
 • Durant els últims 5 anys, hem participat en 21 projectes d’R+D europeus d’Horitzó 2020, 16 projectes estatals, 6 projectes finançats per la Generalitat, i 34 contractes de transferència
 • D’aquest projectes, podem destacar CLOTHILDE ERC Advanced Grant, adreçat a la investigació sobre la manipulació robotitzada de tèxtils, el projecte AEROARMS, el qual tracta de desenvolupar manipuladors aeris per a tasques d’inspecció d’instal·lacions industrials, el projecte GAUSS sobre l’automatització de la logística als ports de contenidors, i el recentment començat projecte CANOPIES de col·laboració robot-humà en tasques agrícoles
 • Destaquem també els projectes INN-BALANCE sobre la implantació de piles de combustible en cotxes reals, i EFFIDRAIN sobre el control del cicle de l’aigua
 • Pel que fa als contractes de transferència amb empreses,estan relacionats amb el sectors de l’automoció, la gestió de l’aigua, l’aplicació d’intel·ligència artificial aprocessos industrials, entre d’altres
Equipament rellevant

L’IRI compta amb laboratoris amb característiques singulars i úniques. Els laboratoris del grup de Robòtica Mòbil tenen infraestructura per dur a terme experiments de robòtica social i urbana, a més de robòtica aèria. El Lab de Percepció i Manipulació està equipat amb braços robòtics per tasques d’aprenentatge, planificació i manipulació. Al Lab de Cinemàtica i Disseny de Robots es poden trobar diversos mecanismes de robots paral·lels. Per últim, als laboratoris del grup de Control es poden validar estratègies de control per sistemes basats en piles de combustible i sistemes relacionats amb el cicle de l’aigua. El centre compte també amb un taller mecatrònic que dona suport en el disseny, construcció i manteniment de dispositius mecànics i prototips, i compta amb impressores 3D, màquines de CNC, etc. Tant el taller com els esmentats laboratoris donen servei als nostres grups i a més estan oberts per rebre usuaris externs com ara empreses interessades en realitzar proves, assajos, etc.