SARTI

UPC–SARTI
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • TIC
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries culturals i basades en l'experiència
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Indústries del disseny
 • Sistemes industrials
Presentació

SARTI és un centre que vol contribuir al desenvolupament del sector industrial i a la competitivitat de les seves empreses mitjançant el desenvolupament i
l’aplicació de tecnologies de la instrumentació i els sistemes intel·ligents de sensors. Dissenya sistemes de control automatitzats aplicables a múltiples situacions, equips i sectors, des de l’automoció, pesca, agricultura o qualsevol procés industrial. S’ha especialitzat en el tractament d’informació en el medi marí, tot aplicant la seva expertesa en instrumentació per a l’obtenció de dades en el camp de l’oceanografia.

Tecnologies transversals
 • Altres serveis: Monitorització paràmetres plantes de reciclatge.
 • TIC
 • Instrumentació. Sensors. Programació de dispositius.
Àmbits sectorials
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Química,Energia i Recursos”
 • Diferents subsectors de l’àmbit de l’ “Alimentació”
 • Diferents subsectors de l’àmbit dels “Sistemesindustrials”
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “MobilitatSostenible”
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries deldisseny”
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústriesbasades en l’experiència”
Oferta tecnològica

Projectes i serveis per al desenvolupament científic i tecnològic d’equips d’instrumentació i sensors per a aplicacions industrials i científiques, fent ús de tècniques d’avantguarda en el disseny electrònic. Es treballa en el tractament digital de senyals, el disseny electrònic de sistemes d’adquisició de dades, l’automatització de sistemes complexos de mesurament basats en la utilització de dispositius intel·ligents de supervisió i control, i el calibratge d’equips. En l’àrea TIC, ofereix a les empreses totes les eines necessàries per tenir visibilitat en el mercat. Disseny de pagines web/portals web, gestió de BBDD i informatització de processos.

Projectes rellevants
 • Projectes d’adquisició, tractament de dades i automatització de processos industrials
 • Desenvolupament d’aplicacions software i de bases de dades per a la gestió d’informació obtinguda mitjançant sensors
Equipament rellevant

Cambres hiperbàrica i climàtica, Symphonie, C. Termogràfica, mesures EMI, generadors senyal, laboratori metrologia dimensional, fusió FO, freqüencímetre, Observatori submarí OBSEA amb sismòmetre, CTD, awac, hidròfon, webcam, pH, CO2, clorofil·la, boia meteorològica.