SEER

UPC–SEER
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • TIC
Sectors
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la química, energia i recursos
Presentació

La Visió del Centre de recerca SEER, de la Universitat Politècnica de Catalunya, és la d’ésser un centre de referència internacional en el desenvolupament
de les xarxes elèctriques del futur considerant una integració a gran escala de fonts d’energia renovable. El centre SEER ofereix solucions de recerca i
transferència per al desenvolupament de les xarxes elèctriques del futur amb alta integració d’energia renovable, convertidors electrònics de potència,
sistemes d’enmagatzematge d’energia i sistemes de control avançats. SEER treballa activament amb empreses vinculades als sectors de la fotovoltaica,
l’eòlica, els convertidors de potència i les xarxes elèctriques.

Tecnologies transversals
 • Altres serveis: Sistemes elèctrics de potència, Electrònica de potència, Disseny d’equips elèctrics, Processat de señal i Energies Renovables.
 • TIC
 • Electrònica de potència i xarxes elèctriques.
Àmbits sectorials
 • Energies renovables
 • Energia
 • Electrònica
Oferta tecnològica

Disseny i control avançat de convertidors de potència; Disseny d’equips per a la millora de la qualitat de potència a la xarxa elèctrica; Integració i control de sistemes d’emmagatzematge d’energia; Estudi de solucions per a la millora de l’estabilitat de les xarxes elèctriques (FACTS); Disseny d’equips i sistemes control i gestió per a xarxes intel·ligents. Consultoria a projectes de desenvolupament d’instal·lacions de generació elèctrica; Desenvolupament i assaigs de prototips pre-competitius; Elaboració de dictàmens tècnics de nous equips i sistemes; Representació d’empreses en comitès tècnics o plataformes tecnològiques; Consultoria de noves tecnologies i solucions.

Projectes rellevants
 • Desenvolupament d’estratègies de control síncron en plantes fotovoltaiques
 • Desenvolupament de sistemes de sincronització i control per a convertidors de potència en aplicacions eòliques
 • Integració de sistemes de processat avançat de potència i energia en plantes fotovoltaiques amb emmagatzematge d’energia
 • Disseny de sistemes de calibració per a seguidors HCPV
 • Processat avançat de potència i energia en plantes fotovoltaiques
 • Control de plantes fotovoltaiques virtualment síncrones amb emmagatzematge d’energia
Equipament rellevant

400m2 de laboratoris orientats a recerca i transferència; Laboratori de certificació de convertidors de potencia; Microxarxa d’assaig de 200kW; Sistemes de control HIL amb amplificadors lineals; Laboratori de prototipatge ràpid; Plataformes de simulació per a diferents softwares.