BAPP

UPF–BAPP
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
Presentació

El BAPP és un centre de recerca multidisciplinari que desenvolupa activitats i serveis científics en els camps de les neurociències, la farmacologia, la química de pèptids i la bioanalítica associada al desenvolupament de nous medicaments per ús humà i veterinari. La visió del BAPP és esdevenir un centre de referència a Catalunya i un dels millors centres especialitzats a nivell europeu que doni suport a la investigació acadèmica, a la indústria farmacèutica i alimentària en la identificació de noves dianes terapèutiques per al tractament de malalties rares que causen discapacitat intel·lectual, malalties psiquiàtriques, l’addicció a les drogues d’abús, trastorns alimentaris i malalties infeccioses en veterinària. A més, des del BAPP es treballa en el desenvolupament de noves metodologies analítiques per a la detecció de biomarcadors més específics i eficaços en l’àmbit de les ciències ambientals, la toxicologia, la nutrició i les neurociències.

Tecnologies transversals
 • Biotecnologia
 • Validació de biomarcadors aplicables a la biomedicina i les ciències ambientals. Anàlisi i determinació estructural de biomolècules.
Àmbits sectorials
 • Indústria agroalimentària
 • Química fina
 • Indústries tecnològiques mèdiques
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries dela salut”
Oferta tecnològica
 1. una unitat d’assaigs clínics per a la valorització de compostos d’origen sintètic o dietètic amb activitat farmacològica, biomarcadors d’eficàcia terapèutica i exposició;
 2. infraestructura i tecnologies en bioanàlisi, proteòmica i química de pèptids per desenvolupar:
  1. (i) estructura i interaccions de glicoproteïnes,
  2. (ii) separació de proteïnes per electroforesi bidimensional o HPLC,
  3. (iii) identificació i quantificació de proteïnes per espectrometria de massa,
  4. (iv) síntesi de pèptids per a aplicacions biomèdiques, incloent immunògens per obtenir anticossos;
  5. (v) desenvolupament de nous fàrmacs i vacunes,
  6. (vi) estudis de metabolòmica,
  7. (vii) anàlisi de fàrmacs i drogues d’abús,
  8. (viii) metabolisme esteroïdal i
  9. (ix) control antidopatge
 3. infraestructura i tecnologia que permet l’estudi de la resposta cognitiva i afectiva a fàrmacs en models de ratolí, sistemes d’electrofisiologia in vivo en ratolins en lliure moviment d’última generació i anàlisis complexes d’activitat neuronal (big data).
Projectes rellevants
 • Terapèutica en malalties rares amb discapacitat intel·lectual, plataforma per a estudis clínics d’intervenció nutricional, estudis de metabolòmica, desenvolupaments analítics en la detecció d’hormones peptídiques, desenvolupament de vacunes contra malalties virals en animals
Equipament rellevant
 • Infraestructura acreditada per estudis clínics en fases I i II
 • Instrumentació analítica: (cromatografia líquida i de gasos, interfase amb espectrometria de massa, ressonància de plasmó superficial (Biacore)
 • Instrumentació per a síntesi de pèptids en fase sòlida
 • Equipaments per a reaccions orgàniques de complexitat baixa-mitjana
 • Sistemes d’electrofisiologia in vivo en ratolins en lliure moviment per a l’estudi del comportament animal (operant i no operant) i anàlisi de dades.