MTG

UPF–MTG
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
  • TIC
Sectors
  • Indústries culturals i basades en l'experiència
Presentació

El Music Technology Group (MTG) es va fundar el 1994 i actualment està integrat al Departament TIC de la Universitat Pompeu Fabra. L’MTG contribueix a la millora de les tecnologies d’àudio, duent a terme una recerca competitiva en l´àmbit internacional i, alhora, transferint els seus resultats a la societat generant impacte acadèmic, socio-econòmic i cultural. L’MTG principalment desenvolupa projectes d’R+D al voltant de les tecnologies musicals mitjançant fons competitius o finançats per entitats privades. Moltes de les tecnologies desenvolupades per l’MTG són actualment productes comercials que s’exploten a través d’entitats col·laboradores o de les 3 spin-off que han sorgit del grup (BMAT, Reactable i Voctro Labs).

Tecnologies transversals
  • TIC
  • Desenvolupament de tecnologia al voltant del so i la música.
Àmbits sectorials
  • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústriesbasades en l’experiència”
Oferta tecnològica

MTG executa projectes d’R&D en col·laboració amb entitats públiques i privades en els quals aporta coneixement i experiència en àmbits com: processament i síntesi d’àudio, descripció automàtica de continguts d’àudio, interacció musical avançada i tecnologies semàntiques aplicades a la música. L’MTG disposa de diverses tecnologies desenvolupades i madurades al llarg dels anys que estan a disposició de tercers per a la seva explotació industrial. Cal destacar la llibreria Essentia que és una col·lecció d’algorismes per a l’anàlisi i descripció automàtica de continguts d’àudio pensada per aplicacions de recuperació d’informació musical i Freesound.org, un repositori enorme de sons dotat de tecnologies que permeten una òptima organització i cerca dels continguts.

Projectes rellevants
  • A banda de les activitats acadèmiques i docents, l’MTG promou iniciatives d’outreach tecnològiques (portal de sons lliures Freesound
  • org, organització anual dels Music Hack Day des del 2010) i altres de caire més cultural a través del Projecte PHONOS, com per exemple els tallers Sons de Barcelona, beques a joves creadors i organització regular de concerts de música experimental
Equipament rellevant

CPD, storage amb capacitat de 120TB, servei backup, estudi de gravació, auditori (208 seients) i sala polivalent (365m2).