AMIC

URV–AMIC
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Manufactura avançada
 • Materials avançats
 • Nanotecnologia
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Sistemes industrials
Presentació

El centre AMIC s’ha consolidat com un dels centres d’innovació de referència en els camps de la catàlisi, els nous processos productius, els nanomaterials i la seva aplicació a la millora del medi ambient, la generació de nous productes d’alt valor afegit i la realització de recerca a mida per empreses. AMIC treballa en el desenvolupament de noves línies més sostenibles i efectives d’obtenció i revalorització de productes, de processos més eficients i respectuosos amb el medi ambient, així com de nous materials.

Tecnologies transversals
 • Nanotecnologia
 • Disseny, síntesi i caracterització de nanomaterials per a diferents aplicacions (electrònica, medicina, catalitzadors, adsorbents, etc.).
 • Materials avançats
 • Síntesis i caracterització de materials per diferents aplicacions industrials i mediambientals.
 • Manufactura avançada
 • Optimització de processos industrials. Pilotatge i escalat de processos. Preparació de catalitzadors industrials.
Àmbits sectorials
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Química, Energia i Recursos”
 • Indústria agroalimentària
 • Enginyeria de procés
 • Manufactura avançada
 • Química
 • Nanomaterials
 • Química fina
Oferta tecnològica

Desenvolupament de projectes competitius i no competitius tant nacionals com internacionals en el camp de la catàlisi, el mediambient, els materials, els processos químics i de química fina. Disseny i desenvolupament de projectes de recerca a escala laboratori i planta pilot segons les necessitats dels nostres clients basats en el know-how de les línies d’expertesa del centre. Disseny, síntesi i caracterització materials. Ús de diferents tècniques per a la caracterització d’aquests nanomaterials com: Àrea BET, TEM, SEM, TPD, TPR, TPO, Difracció de Raigs X, Microscòpia Electrònica, ICP, etc.

Projectes rellevants
 • BIOQUIM-RESCUE: Desenvolupament i Integració de tractaments biològics i d’oxidació química per a la reducció sostenible de microcontaminants en aigües residuals (projecte NUCLIS d’Innovació Tecnològica d’ACCIÓ)
 • ASPHALTGEN: Nou aglomerat asfàltic autoregenerador per a una major durabilitat del ferm i menor manteniment (projecte EUREKA amb finançament CDTi)
 • LIGNOVAL: Obtenció de productes d’alt valor afegit a partir de biomassa lignocel·lulòsica (projecte RETOS I+D+I 2015 del Ministerio de Economia y Competitividad)
 • INTEGROIL: Demonstration of a Decision Support System for a Novel Integrated Solution aimed at Water Reuse in the Oil&Gas Industry (projecte H2020-WATER-2014/2015)
 • Estudi de millora del procés de producció d’un embolcall de cel·lulosa amb una tecnologia alternativa (projecte no competitiu amb finançament CDTi)
 • Estudi de l’origen de la formació de CO2 a l’atmosfera interior del calaix de Vandellós I (projecte no competitiu)
Equipament rellevant

4 laboratoris i 1 espai per a plantes pilot, equipament científic per a la síntesi, caracterització i reactivitat de materials.