TECNATOX

URV–TECNATOX
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Manufactura avançada
 • Nanotecnologia
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
Presentació

El Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica (TecnATox) és un centre d’innovació tecnològica adscrit a la Universitat Rovira i Virgili (URV). TecnATox aglutina un important clúster de membres de tres grups de recerca Consolidats: el Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental, el grup d’Anàlisi i Gestió Ambiental i el grup de recerca en Neurocomportament i Salut. Els membres de TecnATox, sota la direcció del Dr. Josep Lluís Domingo, catedràtic de Toxicologia, i la Dra. Marta Schuhmacher, catedràtica de Tecnologia del Medi Ambient, s’integren en diversos camps, tant de la toxicologia (avaluativa, computacional, alimentària, ecotoxicologia, etc.) com de l’avaluació de riscos sobre la salut humana. TecnATox compta, per a les seves línies d’investigació, amb l’experiència d’un grup de més de 30 investigadors integrats en un equip altament pluridisciplinar.

Tecnologies transversals
 • Altres serveis: Avaluació, gestió i comunicació de riscos associats a plantes de tractament de residus urbans i industrials.
 • Nanotecnologia
 • Anàlisis toxicològiques d’organismes modificats genèticament. Avaluació dels efectes toxicològics de nanomaterials. Estudis de nanotoxicologia.
 • Biotecnologia
 • Efectes adversos de tòxics sobre la reproducció, el desenvolupament, l’envelliment i el comportament animal i humà. Avaluació i intervenció neuropsicològica en malalties neurodegeneratives. Modelització dels efectes tòxics de la radiació.
 • Manufactura avançada
 • Sistemes experts i mètodes multicriteri per a la presa de decisions. Sostenibilitat, ecologia industrial i millora de productes i processos. Càlculs de fluxos de materials i recursos a escala regional.
Àmbits sectorials
 • Eficiència energètica
 • Indústria agroalimentària
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries dela salut”
Oferta tecnològica

L’oferta tecnològica de TecnATox abasta diversos camps d’investigació, incloent (però no limitats a):

 • Control ambiental, avaluació de riscos per a la salut de l’exposició a contaminants químics i microbiològics, i toxicologia alimentària.
 • Toxicologia experimental d’antagonistes per a la prevenció i el tractament de les intoxicacions metàl·liques, i toxicologia reproductiva i del desenvolupament.
 • Radiobiologia, comportament, neurologia, efectes cerebrovasculars, patologia cardiovascular i expressió de gens.
 • Neurotoxicitat, neurodegeneració i trastorns metabòlics i de l’alimentació.
 • Assaigs ecotoxicològics mitjançant l’ús d’organismes aquàtics i terrestres, i serveis ecosistèmics.
 • Informàtica Ambiental i Toxicologia de Sistemes, incloent la modelització de sistemes integrats i la modelització farmacocinètica (PBPK/PD).
 • Avaluació i intervenció en neuropsicologia i les emocions, i psicobiologia de la conducta humana.
Projectes rellevants
 • Els membres de TecnATox participen en una sèrie de projectes nacionals i internacionals de recerca, incloent: CEREBRAD (FP7), ECsafeSEAFOOD (FP7), HEALS (FP7), EUROMIX (H2020), i HBM4EU (H2020)
 • Alguns membres també participen en el desenvolupament dels projectes finançats pel Programa Marie Curie COFUND (ALEXNEXT, MALGARES, POPLAIR)
 • D’altra banda, també estan involucrats en projectes nacionals d’I + D (ULTRAPAR, MODELBIS) i diferents projectes de transferència amb empreses privades i administracions públiques
Equipament rellevant

TecnATox té personal tècnic i de recerca altament qualificats, amb una àmplia experiència en estudi de riscos ambientals i per a la salut humana. El grup compta amb equips i infraestructures per a una bona execució dels seus projectes, com ara laboratoris degudament equipats i certificats per la norma ISO 9001 de qualitat internacional, el millor programari de simulació disponible, bases de dades, etc. El centre té una política de recerca d’alta qualitat, amb una cerca activa de joves investigadors internacionalment reconeguts. El centre també disposa d’un programa anual de visitants internacionals.