BETA

UVIC–BETA
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Manufactura avançada
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries de la química, energia i recursos
Presentació

El Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia Ambiental i Alimentària (BETA) va néixer el juny de 2014, per donar impuls a l’activitat investigadora en el camp de les tecnologies ambientals a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). La principal missió del Centre Tecnològic BETA és ser un actor rellevant per al desenvolupament tecnològic, la millora de la competitivitat i la qualitat de la vida de les societats rurals. L’impuls per complir amb aquesta missió prové tant de l’execució de projectes d’I+D+i com de la transferència de coneixement al sector públic i privat.

Tecnologies transversals
 • Biotecnologia
 • Valorització de residus. Recuperació de nutrients. Digestió anaeròbia. Compostatge. Bioenergia.
 • Manufactura avançada
 • Impacte ambiental. Petjada de carboni i petjada hídrica.
Àmbits sectorials
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Química, Energia i Recursos”
 • Indústria agroalimentària
 • Sectors primaris
Oferta tecnològica
 • TECNOLOGIES AMBIENTALS I BIOECONOMIA CIRCULAR: estem treballant en processos coneguts i ja implementats a la indústria, com ara: digestió anaeròbica, compostatge, tecnologies de membranes, processos d’adsorció, entre d’altres; així com processos innovadors com la crioconcentració, el bio-assecat o la fermentació en estat sòlid.
 • ECOLOGIA APLICADA I CANVI GLOBAL: aquesta línia promou l’estudi dels ecosistemes aquàtics i terrestres, amb èmfasi en avaluar la seva resposta i resiliència a diferents impactes.
 • GESTIÓ DEL SÒL I NUTRIENTS: abordem la gestió adequada dels sòls i dels productes fertilitzants, amb l’objectiu de fomentar l’economia circular rural reduint la dependència dels inputs externs i millorant la sostenibilitat de les pràctiques.
 • COMPTABILITAT I OPTIMITZACIÓ DE SOSTENIBILITAT: treballem per quantificar la dimensió ambiental, econòmica i social de la sostenibilitat. Així, desenvolupem i apliquem eines i metodologies per avaluar la sostenibilitat de sistemes complexos.
Projectes rellevants
 • FERTIMANURE: “Production of high-added value FERTIlisers from animal MANURE”
 • H2020 AccelWater: Accelerating Water Circularity in Food and Beverage Industrial Areas around Europe”
 • H2020
 • Sea2Land: “Producing advanced bio-based fertilizers from fisheries wastes” H2020
 • ETN REFLOW: “Recovery of fertiLisers from dairy processing waste”
 • H2020
 • GREEN GROWTH: “Mediterranean Cooperation and Innovation for a Green Economy
 • Promoting Mediterranean innovation capacities to develop smart and sustainable growth”
 • Interreg MED
 • DECOST: “Decentralized Composting in Small to medium Towns”
 • ENICBCMED SMART-Plant: “Scale-up of low-carbon footprint material recovery techniques in existing wastewater treatment plants”, H2020
 • INTCATCH: “Development and application of Novel, Integrated Tools for monitoring and managing Catchments”, H2020
 • INNOLACT: “Mejora de la competitividad del sector lácteo tradicional transfronterizo“, Interreg POCTEFA LIFE DEMINE: “Decreasing the Impact of Abandoned Mines”
 • LIFE
Equipament rellevant

El CT BETA disposa actualment d’un espai de més de 1000 m2 a l’Edifici Can Baumann de Vic, on es situen les seves oficines i espais experimentals. Actualment compta amb: Laboratori de plantes pilot; Laboratoris d’analítica general; Laboratori Instrumental; Laboratori de Bioprocessos; Laboratori d’Ecologia, amb micro/mescocosms i rius artificials. Més enllà de les instal·lacions de Can Baumann, el CT BETA compta també amb 10.000 m2 de camps experimentals i algunes plantes pilot de gran format instal·lades en condicions reals de funcionament industrial.