31 de maig de 2024

L’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC s’incorpora a l’Associació TECNIO

Continuem incorporant nous membres a l’Associació TECNIO. Recentment, hem donat la benvinguda a L’Internet Interdisciplinary Institute (IN3), un centre de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) especialitzat en l’estudi d’Internet i dels efectes de la interacció de les tecnologies digitals amb l’activitat humana.

Amb aquesta integració, l’Associació reforça el nostre compromís amb la transferència tecnològica i la innovació, i fomentem la dinamització d’un ecosistema que promou la col·laboració entre centres de recerca, empreses i altres entitats tecnològiques.

IN3: Innovació i Recerca al Centre de la Societat Digital

L’IN3 acull 10 grups de recerca reconeguts que desenvolupen una àmplia diversitat d’investigacions, de caràcter interdisciplinari. En conjunt destaca per la recerca interdisciplinària entre els àmbits de les ciències socials, humanes, de la vida i, en general, de totes les ciències que estudien l’activitat humana, d’una banda, i les enginyeries, de l’altra. Els grups de recerca d’aquests dos àmbits col·laboren estretament per al disseny i el desenvolupament de la Internet del futur, tot considerant tant els aspectes tecnològics relacionats amb les TIC i Internet, com els seus efectes en l’activitat humana.

L’oferta tecnològica de l’IN3 es centra en quatre àmbits clau:

Societat sensoritzada: En l’àmbit de l’Internet de les coses (IoT), desenvolupa solucions per a la creixent xarxa de dispositius connectats, incloent sensors i càmeres. A més, treballa en edge computing per optimitzar el processament de dades a prop dels dispositius, millorant així la velocitat i l’eficiència. Proporciona eines per a l’anàlisi de dades que permeten extreure valor de les dades generades per aquests dispositius. També desenvolupa serveis intel·ligents que poden millorar la salut, la logística i altres aspectes de la vida quotidiana.

Ciberseguretat i privadesa: En aquesta àrea, desenvolupa i aplica protocols segurs per protegir les infraestructures tecnològiques. Utilitza la tecnologia blockchain per crear solucions segures que garanteixin la integritat de les dades. S’assegura que la privadesa de les dades generades sigui mantinguda, implementant mesures per garantir la confidencialitat. També protegeix les dades i la distribució de continguts multimèdia, assegurant que la informació sigui segura i fiable.

Desenvolupament de sistemes complexos intel·ligents: Millora la qualitat del software mitjançant tècniques avançades de modelització de llenguatges. A més, crea bots intel·ligents, incloent xatbots i voicebots, per a la interacció eficient amb els usuaris. Fa servir dades obertes i programari lliure per accelerar el desenvolupament de solucions innovadores. Finalment, gestiona la complexitat en sistemes de programari a través de sistemes distribuïts, assegurant una gestió eficient i eficaç.

Internet de “Totes les coses”: Enfocats en la fiabilitat i l’eficiència energètica, desenvolupa solucions per a la sostenibilitat i la reducció del consum energètic. Assegura la protecció de programari i maquinari amb mesures de seguretat avançades. Investiga i aplica tecnologies de ràdio i estàndards de comunicació per millorar la connectivitat. Finalment, explota la localització i la sensorització per desenvolupar sistemes ciberfísics que millorin els serveis oferts a la societat.

Projectes rellevants

Grup SOM

 • AI-augmented automation for efficient DevOps, a model-based framework for continuous development At RunTime in cyber-physical systems (AIDOaRT): Aquest projecte se centra en l’automatització augmentada amb IA que admet modelatge, codificació, proves i supervisió com a part d’un desenvolupament continu en sistemes ciberfísics (CPS).
 • Bots intel·ligents per al desenvolupament de Programari Lliure (BOSS): Proposa un canvi radical en la manera de desenvolupar i mantenir el programari per mitjà de bots intel·ligents que ajudin en totes les tasques relacionades amb el programari.
 • Low-code development of smart software (LOCOSS): Cerca simplificar l’especificació, generació, prova, desplegament i evolució de programari intel·ligent mitjançant una plataforma de desenvolupament low-code.
 • SB-RA2-TA3: Relevance of intelligent tutoring systems to IP education (SLASys): Definició d’un sistema d’aprenentatge intel·ligent per ajudar els estudiants mitjançant tècniques d’intel·ligència artificial.
 • Transform safety-critical cyber-physical systems into distributed solutions for end-users and partners (TRANSACT): Transformació de CPS crítics de seguretat locals en solucions distribuïdes amb una arquitectura heterogènia de dispositiu-núvol de la vora.

Grup KISON

 • Bringing Sustainable Cybersecurity to the Internet of Things – Cybersecurity (SECURING): Proporciona tecnologies rendibles de ciberseguretat i privacitat per a infraestructures d’IoT.
 • Detection of Fake News on Social Media Platforms (DISSIMILAR): Desenvolupa eines per ajudar els usuaris a distingir entre contingut multimèdia original i alterat.
 • Ciberseguretat per a la detecció, anàlisi i filtrat de continguts falsos o maliciosos en entorns d’hiperconnectivitat (DANGER): Desenvolupa coneixement i capacitats en ciberseguretat mitjançant el Projecte Estratègic DANGER amb INCIBE.
 • Càtedra internacional ARTEMISA de Ciberseguretat: Brinda a la societat eines per comprendre i enfrontar desafiaments de seguretat en l’entorn digital.

Grup CoSIN3

 • humAn complex system ecoloGy in sOcial and uRbAn Spaces (AGORAS): Anàlisi de relacions humanes en línia o en entorns físics des d’una perspectiva ecològica.
 • LIKE-BCN: sociaL accessIble, and walKablE Barcelona: Projecte de recerca i innovació sobre mobilitat i protecció mediambiental.

Grup WINE

 • 3D Printing All-Solid State Batteries for the Internet of Things Applications (3DSTORE): Alimentació de nodes IoT mitjançant bateries d’estat sòlid fabricades amb impressió 3D.
 • Computació Avançada per als Reptes de la Societat Digital (CAROL): Desenvolupament de noves tecnologies de la informació per abordar reptes de la societat digital.
 • Deep learning for multi-technology fusion in industrial indoor asset localization and tracking (DUNE): Desenvolupament de sistemes de localització interior assistits per aprenentatge profund per a entorns industrials.
 • Evolució i usos alternatius de la connectivitat com a resposta a la digitalització sostenible de la societat (RF-VOLUTION): Desenvolupament de sistemes ciberfísics amb alta eficiència energètica i noves tecnologies de comunicació.
 • HydraSport: Implementació de sensors passius en roba esportiva per monitoritzar els nivells d’hidratació.

WiLD

 • Wireless Leakage Detection System in the vehicle manufacturing lines: Desenvolupament de sensors passius per detectar fuites d’aigua dins dels vehicles.

Tecnologies transversals

L’IN3 treballa en una àmplia gamma de tecnologies transversals que inclouen Edge computing, blockchain, protocols criptogràfics, i tecnologies de preservació de la privadesa. També desenvolupen solucions en llenguatge natural com xatbots i voicebots, gestionen dades obertes i Big Data, promouen el programari lliure, i milloren els sistemes distribuïts. A més, investiguen tecnologies de ràdio, comunicacions sense fils i estàndards, així com solucions per a l’eficiència energètica i la sostenibilitat, i l’ús de localització i sensorització per millorar els serveis a la societat.

Àmbits sectorials

– Sistemes complexos (grup Complex Systems @ IN3 [CoSIN3])

– Seguretat i privacitat de la informació i de xarxes (grup K-rytography and Information Security for Open Networks [KISON])

– Enginyeria de programari (grup Systems, Software and Models [SOM Research Lab])

– Internet de les coses (grup Wireless Networks Research Lab [WiNE])

– Intel·ligència artificial (grup Artificial Intelligence and Data for Society [AID4So])

La incorporació de l’IN3 a l’Associació TECNIO fomenta la dinamització d’un ecosistema que promou la col·laboració entre centres de recerca, empreses i altres entitats tecnològiques, afavorint la creació de solucions avançades que responen als reptes de la societat digital i contribueixen a un desenvolupament més sostenible i eficient.

Oportunitats de col·laboració

Eres una empresa o grup de recerca i t’interessaria col·laborar amb l’IN3 o amb cap altre agent TECNIO? Escriu a comunicacio@tecnio.org i t’ajudarem a explorar les possibilitats.

Notícies relacionades