16 de setembre de 2022

Diputats del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats coneixen de prop els centres TECNIO situats a la UAB

Arran de la participació de l’Associació TECNIO en la proposta de la nova Llei de la ciència de Catalunya, diputats del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats han visitat alguns dels centres TECNIO situats al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La reforma de la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació espanyola, aprovada pel Congrés dels Diputats, i la nova Llei de la ciència de Catalunya, que serà sotmesa a votació properament en el Parlament de Catalunya, tenen com un dels objectius principals impulsar la innovació a través de la transferència del coneixement generat a les universitats i centres de recerca cap al sector empresarial i la societat.

Catalunya disposa d’instruments i estratègies, com ara l’acreditació TECNIO atorgada per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ, que busca reconèixer i motivar els investigadors a fer transferència de coneixement. L’Associació TECNIO, creada recentment, impulsa aquesta estratègia i advoca per destinar més recursos i polítiques específiques per fomentar la transformació del coneixement en riquesa i la col·laboració entre tots els agents implicats en aquest procés de conversió: institucions acadèmiques (universitats i centres de recerca), centres tecnològics, sector empresarial i institucions i agències polítiques i governamentals.

Veure la notícia sencera en aquest enllaç

Notícies relacionades